Hazerswoude - De Wilck West

Aan de Burmadeweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck west’. Van het kijkscherm heeft u zicht op een slingerwetering die door het veenweidegebied kronkelt. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de middag
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-05 1 Scholekster
2023-06-05 2 Meerkoet
2023-06-05 1 Tureluur
2023-06-05 2 Grutto
2023-06-04 1 Tureluur
2023-06-04 2 Bruine Kiekendief
2023-06-03 1 Brandgans
2023-06-02 6 Tureluur
2023-06-02 4 Grutto
2023-06-02 4 Scholekster
2023-05-19 1 Grutto
2023-05-19 6 Grutto
2023-05-18 1 Bruine Kiekendief
2023-05-18 2 Gierzwaluw
2023-05-18 2 Witte Kwikstaart
2023-05-18 1 Gele Kwikstaart
2023-05-18 1 Visdief
2023-05-18 2 Grutto
2023-05-17 1 Rietzanger
2023-05-12 1 Ooievaar

Het scherm staat direct aan de Burmadeweg te Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.11810, 4.54461