Hazerswoude - De Wilck West

Aan de Burmadeweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck west’. Van het kijkscherm heeft u zicht op een slingerwetering die door het veenweidegebied kronkelt. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de middag
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-06-14 2 Tureluur
2019-06-14 4 Spreeuw
2019-06-14 1 Scholekster
2019-06-14 1 Tureluur
2019-06-14 3 Tureluur
2019-06-14 1 Casarca
2019-06-10 1 Blauwe Reiger
2019-06-10 1 Tureluur
2019-06-10 4 Kievit
2019-06-10 2 Scholekster
2019-06-10 1 Ringmus
2019-06-10 6 Grote Canadese Gans
2019-06-10 11 Brandgans
2019-06-10 1 Kokmeeuw
2019-06-10 1 Meerkoet
2019-06-10 1 Visdief
2019-06-10 1 Zwarte Kraai
2019-06-10 5 Spreeuw
2019-06-10 1 Kuifeend
2019-06-10 2 Krakeend

Het scherm staat direct aan de Burmadeweg te Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.118098055926936, 4.5446126766578665