Hazerswoude - De Wilck West

Aan de Burmadeweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck west’. Van het kijkscherm heeft u zicht op een slingerwetering die door het veenweidegebied kronkelt. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de middag
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-23 1 Grote Zilverreiger
2020-01-23 12 Smient
2020-01-22 4 Grote Zilverreiger
2020-01-21 1 Buizerd
2020-01-18 1 Slechtvalk
2020-01-18 6 Buizerd
2020-01-18 2 Torenvalk
2020-01-18 4 Grote Zilverreiger
2020-01-18 1 Grauwe Gans
2020-01-18 1 Kolgans
2020-01-18 1 Spreeuw
2020-01-18 1 Kievit
2020-01-18 1 Goudplevier
2020-01-18 1 Wulp
2020-01-18 1 Meerkoet
2020-01-18 1 Waterhoen
2020-01-18 1 Kuifeend
2020-01-18 1 Wilde Eend
2020-01-18 1 Smient
2020-01-18 1 Aalscholver

Het scherm staat direct aan de Burmadeweg te Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.118098055926936, 4.5446126766578665