Hazerswoude - De Wilck West

Aan de Burmadeweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck west’. Van het kijkscherm heeft u zicht op een slingerwetering die door het veenweidegebied kronkelt. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de middag
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-02-18 30 Smient
2018-02-18 4 Houtduif
2018-02-18 5 Grote Zilverreiger
2018-02-18 1 Buizerd
2018-02-18 1 Aalscholver
2018-02-18 4 Veldleeuwerik
2018-02-18 300 Kolgans
2018-02-17 1 Blauwe Reiger
2018-02-17 9 Kievit
2018-02-17 1 Blauwe Kiekendief
2018-02-11 2 Grote Zilverreiger
2018-02-11 1 Grote Zilverreiger
2018-02-09 100 Smient
2018-02-09 1 Slechtvalk
2018-02-09 1 Grote Zilverreiger
2018-02-09 8 Knobbelzwaan
2018-02-07 1 Wulp
2018-02-07 30 Goudplevier
2018-02-07 4 Kolgans
2018-02-07 1 Buizerd

Het scherm staat direct aan de Burmadeweg te Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.118098055926936, 4.5446126766578665