Hazerswoude - De Wilck West

Aan de Burmadeweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck west’. Van het kijkscherm heeft u zicht op een slingerwetering die door het veenweidegebied kronkelt. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de middag
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-11-23 1 Fuut
2023-11-23 60 Meerkoet
2023-11-23 12 Kuifeend
2023-11-23 20 Wilde Eend
2023-11-23 80 Spreeuw
2023-11-23 2 Blauwe Reiger
2023-11-23 2 Grote Zilverreiger
2023-11-23 50 Kievit
2023-11-23 60 Smient
2023-11-23 8 Bergeend
2023-11-23 300 Kievit
2023-11-23 2 Slobeend
2023-11-21 1 Slechtvalk
2023-11-21 1 Zwarte Kraai
2023-11-17 1 Spreeuw
2023-11-17 1 Goudplevier
2023-11-17 1 Smient
2023-11-17 1 Wulp
2023-11-17 1 Bergeend
2023-11-17 1 Dodaars

Het scherm staat direct aan de Burmadeweg te Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.11810, 4.54461