Hazerswoude - De Wilck West

Aan de Burmadeweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck west’. Van het kijkscherm heeft u zicht op een slingerwetering die door het veenweidegebied kronkelt. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de middag
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-05-21 1 Grutto
2018-05-21 1 Tureluur
2018-05-21 1 Gele Kwikstaart
2018-05-21 1 Rietzanger
2018-05-21 2 Visdief
2018-05-21 2 Kleine Plevier
2018-05-21 2 Oeverloper
2018-05-21 2 Slobeend
2018-05-12 9 Bergeend
2018-05-12 1 Wulp
2018-05-12 1 Spreeuw
2018-05-12 1 Tureluur
2018-05-12 1 Visdief
2018-05-12 1 Bergeend
2018-05-12 7 Smient
2018-05-12 3 Slobeend
2018-05-12 1 Visdief
2018-05-12 1 Kievit
2018-05-12 1 Tureluur
2018-05-12 1 Brandgans

Het scherm staat direct aan de Burmadeweg te Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.118098055926936, 4.5446126766578665