Hazerswoude - De Wilck West

Aan de Burmadeweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck west’. Van het kijkscherm heeft u zicht op een slingerwetering die door het veenweidegebied kronkelt. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de middag
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-25 1 Spreeuw
2024-05-25 3 Wilde Eend
2024-05-25 1 Slobeend
2024-05-25 1 Kokmeeuw
2024-05-25 9 Huiszwaluw
2024-05-25 1 Putter
2024-05-25 5 Zilvermeeuw
2024-05-25 2 Kleine Mantelmeeuw
2024-05-25 2 Aalscholver
2024-05-24 9 Brandgans
2024-05-24 1 Scholekster
2024-05-24 1 Scholekster
2024-05-24 2 Kievit
2024-05-24 1 Scholekster
2024-05-24 6 Tureluur
2024-05-24 6 Kievit
2024-05-24 1 Scholekster
2024-05-24 2 Wulp
2024-05-24 9 Grutto
2024-05-24 2 Tureluur

Het scherm staat direct aan de Burmadeweg te Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.11810, 4.54461