Hazerswoude - De Wilck West

Aan de Burmadeweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck west’. Van het kijkscherm heeft u zicht op een slingerwetering die door het veenweidegebied kronkelt. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de middag
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-22 1 Pijlstaart
2021-02-21 100 Goudplevier
2021-02-21 1 Aalscholver
2021-02-21 1 Grote Zilverreiger
2021-02-21 1 Rietgors
2021-02-20 1 Knobbelzwaan
2021-02-20 1 Zilvermeeuw
2021-02-20 1 Smient
2021-02-20 1 Aalscholver
2021-02-20 1 Meerkoet
2021-02-20 1 Grote Zilverreiger
2021-02-20 1 Smient
2021-02-20 1 Wulp
2021-02-20 1 Blauwe Reiger
2021-02-20 1 Wilde Eend
2021-02-20 1 Houtduif
2021-02-20 1 Zwarte Kraai
2021-02-20 1 Kievit
2021-02-20 1 Scholekster
2021-02-20 1 Kolgans

Het scherm staat direct aan de Burmadeweg te Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.118098055926936, 4.5446126766578665