Hazerswoude - De Wilck West

Aan de Burmadeweg te Hazerswoude staat het scherm ‘De Wilck west’. Van het kijkscherm heeft u zicht op een slingerwetering die door het veenweidegebied kronkelt. In het voorjaar verblijven hier vele water- en weidevogels In de winter is er o.a. te genieten van de kleine zwanen, grote zilverreiger, vele smienten en diverse soorten ganzen. Het scherm staat op een aarden talud en is, door een trap, helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Type Scherm
Beheerder VWG Koudekerk/Hazerswoude
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd voorjaar, najaar en winter; in de middag
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-11-29 2 Zwarte Kraai
2020-11-29 2 Zwarte Kraai
2020-11-28 500 Goudplevier
2020-11-28 1 Slechtvalk
2020-11-26 9 Knobbelzwaan
2020-11-26 1 Grote Zilverreiger
2020-11-26 21 Knobbelzwaan
2020-11-26 4 Knobbelzwaan
2020-11-24 3 Grote Zilverreiger
2020-11-24 150 Goudplevier
2020-11-24 1 Blauwe Kiekendief
2020-11-22 4 Grote Zilverreiger
2020-11-22 1 Pijlstaart
2020-11-22 1 Goudplevier
2020-11-22 1 Meerkoet
2020-11-22 1 Slobeend
2020-11-22 20 Bergeend
2020-11-22 1 Spreeuw
2020-11-21 1001 Goudplevier
2020-11-21 1 Zilvermeeuw

Het scherm staat direct aan de Burmadeweg te Hazerswoude.

Route via Google Maps

GPS 52.118098055926936, 4.5446126766578665