Amsterdamse Bos - Schinkelbosen

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

HELAAS ZIJN DEZE SCHERMEN VERWIJDERD

Type Scherm
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Sperwer
2021-06-20 3 Fazant
2021-06-19 1 Appelvink
2021-06-18 3 Appelvink
2021-06-18 2 Grasmus
2021-06-18 4 Dodaars
2021-06-17 1 Dodaars
2021-06-17 1 Fuut
2021-06-17 3 Fuut
2021-06-17 1 Meerkoet
2021-06-17 1 Fuut
2021-06-16 2 Fitis
2021-06-16 1 Bosrietzanger
2021-06-16 4 Kneu
2021-06-16 2 Rietzanger
2021-06-16 1 Rietgors
2021-06-16 1 Blauwborst
2021-06-16 1 Boomklever
2021-06-16 1 Sperwer
2021-06-16 1 Bosrietzanger

GPS 52.30131, 4.81069