Katlijker Schar - Uitkijktoren

Het Katlijker Schar bestaat uit bos en open gebieden. Grote en kleine bonte specht komen hier voor. In de open stukken wordt de torenvalk regelmatig jagend gezien.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-16 1 Boomklever
2021-11-16 2 Raaf
2021-11-16 1 Zwarte Specht
2021-11-16 1 Waterral
2021-11-16 1 Raaf
2021-11-14 2 Zwarte Specht
2021-11-14 1 Wintertaling
2021-11-07 4 Matkop
2021-11-07 1 Grote Bonte Specht
2021-11-07 50 Keep
2021-11-07 30 Wintertaling
2021-11-07 1 Buizerd
2021-11-07 20 Graspieper
2021-11-07 1 Grote Bonte Specht
2021-11-07 1 Rietgors
2021-11-07 1 Groene Specht
2021-11-07 1 Zwarte Mees
2021-11-03 2 Witte Kwikstaart
2021-10-17 1 Winterkoning
2021-10-17 20 Keep

Vanaf Mildam gaat u richting Nieuwehorne de eerste links, de Tjongervallei in. 1 km na de bocht naar links is de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.92551, 6.05026