Katlijker Schar - Uitkijktoren

Het Katlijker Schar bestaat uit bos en open gebieden. Grote en kleine bonte specht komen hier voor. In de open stukken wordt de torenvalk regelmatig jagend gezien.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-03 1 Zwarte Wouw
2021-06-03 1 Zwarte Wouw
2021-05-30 1 Grote Bonte Specht
2021-05-30 1 Wespendief
2021-05-30 1 Wespendief
2021-05-28 1 Grauwe Vliegenvanger
2021-05-27 1 Appelvink
2021-05-26 1 Grote Lijster
2021-05-24 1 Geelgors
2021-05-24 1 Roodborsttapuit
2021-05-24 1 Grote Zilverreiger
2021-05-24 1 Koekoek
2021-05-24 1 Groene Specht
2021-05-24 2 Graspieper
2021-05-20 1 Sprinkhaanzanger
2021-05-19 1 Zwartkop
2021-05-19 1 Fitis
2021-05-19 1 Grauwe Vliegenvanger
2021-05-19 1 Tjiftjaf
2021-05-19 1 Vink

Vanaf Mildam gaat u richting Nieuwehorne de eerste links, de Tjongervallei in. 1 km na de bocht naar links is de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.92551, 6.05026