Koppelerwaard - Vogelkijkpunt

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Net ten zuiden van Wilsum ligt deze hut aan een natuurontwikkelingsgebied langs de IJssel. Het is een leuk gebied om eenden en ganzen te zien.

Deze hut is verwijderd

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 1 Roodborsttapuit
2024-07-09 2 Kleine Plevier
2024-06-29 1 Merel
2024-06-29 1 Boomkruiper
2024-06-29 1 Zwartkop
2024-06-27 1 Cetti's Zanger
2024-06-25 1 Bosrietzanger
2024-06-23 2 Boerenzwaluw
2024-06-23 4 Boerenzwaluw
2024-06-22 1 Kleine Karekiet
2024-06-22 1 Fazant
2024-06-22 2 Huismus
2024-06-22 10 Gierzwaluw
2024-06-21 1 Groenling
2024-06-21 1 Putter
2024-06-21 1 Vink
2024-06-21 1 Roerdomp
2024-06-16 1 Roodborsttapuit
2024-06-16 1 Bergeend
2024-06-16 1 Gele Kwikstaart

In het dorpje Wilsum gaat u op de kruising van de Van Reesstraat met de Dorpsweg linksaf, over de dijk. Na vijftig meter ziet u aan de rechterkant een informatiebord van Staatsbosbeheer over de Koppelerwaard. Volg het verhard pad rechts naar beneden en ga na twintig meter rechtsaf door een klaphekje. Dit pad blijft u ongeveer driehonderd meter volgen tot de vogelkijkhut. NB volgens de meest recent ontvangen informatie staat hier alleen nog een bankje en is er geen kijkhut meer aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 52.52586, 5.96670