Koppelerwaard - Vogelkijkpunt

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Net ten zuiden van Wilsum ligt deze hut aan een natuurontwikkelingsgebied langs de IJssel. Het is een leuk gebied om eenden en ganzen te zien.

Deze hut is verwijderd

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Nijlgans
2021-06-18 9 Huiszwaluw
2021-06-13 1 Gierzwaluw
2021-06-09 1 Rietzanger
2021-06-09 9 Wilde Eend
2021-06-09 1 Gele Kwikstaart
2021-06-09 1 Krakeend
2021-06-09 1 Fazant
2021-06-09 1 Kleine Karekiet
2021-06-09 1 Winterkoning
2021-06-09 1 Zwartkop
2021-06-09 1 Tjiftjaf
2021-06-09 1 Tuinfluiter
2021-06-09 1 Fitis
2021-06-09 1 Fitis
2021-06-09 1 Winterkoning
2021-06-09 1 Tuinfluiter
2021-06-09 1 Tjiftjaf
2021-06-09 1 Fitis
2021-06-09 1 Gele Kwikstaart

In het dorpje Wilsum gaat u op de kruising van de Van Reesstraat met de Dorpsweg linksaf, over de dijk. Na vijftig meter ziet u aan de rechterkant een informatiebord van Staatsbosbeheer over de Koppelerwaard. Volg het verhard pad rechts naar beneden en ga na twintig meter rechtsaf door een klaphekje. Dit pad blijft u ongeveer driehonderd meter volgen tot de vogelkijkhut. NB volgens de meest recent ontvangen informatie staat hier alleen nog een bankje en is er geen kijkhut meer aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 52.52586, 5.96670