Koppelerwaard - Vogelkijkpunt

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Net ten zuiden van Wilsum ligt deze hut aan een natuurontwikkelingsgebied langs de IJssel. Het is een leuk gebied om eenden en ganzen te zien.

Deze hut is verwijderd

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-20 1 Grasmus
2024-04-20 1 Roerdomp
2024-04-20 1 Roerdomp
2024-04-20 1 Lepelaar
2024-04-20 1 Kievit
2024-04-20 2 Smient
2024-04-19 1 Cetti's Zanger
2024-04-18 1 Rietzanger
2024-04-18 1 Grasmus
2024-04-18 1 Braamsluiper
2024-04-18 1 Witte Kwikstaart
2024-04-18 1 Ekster
2024-04-18 2 Huismus
2024-04-18 1 Meerkoet
2024-04-18 1 Krakeend
2024-04-18 1 Kauw
2024-04-18 1 Winterkoning
2024-04-18 2 Spreeuw
2024-04-18 1 Grauwe Gans
2024-04-18 1 Zwarte Kraai

In het dorpje Wilsum gaat u op de kruising van de Van Reesstraat met de Dorpsweg linksaf, over de dijk. Na vijftig meter ziet u aan de rechterkant een informatiebord van Staatsbosbeheer over de Koppelerwaard. Volg het verhard pad rechts naar beneden en ga na twintig meter rechtsaf door een klaphekje. Dit pad blijft u ongeveer driehonderd meter volgen tot de vogelkijkhut. NB volgens de meest recent ontvangen informatie staat hier alleen nog een bankje en is er geen kijkhut meer aanwezig.

Route via Google Maps

GPS 52.52586, 5.96670