Vossemeer - Plaat - Uitkijkpunt

Deze natuurlijke plaat in het Vossemeer laat valt droog bij laag water in de Roggebotsluis. Op de slikken kunnen dan allerlei steltlopersoorten verschijnen. In het najaar heeft u hier kans op reuzensterns.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-27 3 Torenvalk
2021-07-27 10 Nijlgans
2021-07-27 2 Witte Kwikstaart
2021-07-27 2 Groenling
2021-07-27 1 Graspieper
2021-07-23 50 Lepelaar
2021-07-20 55 Lepelaar
2021-07-20 40 Wulp
2021-07-19 23 Lepelaar
2021-07-19 1 Zwartkop
2021-07-19 1 Vink
2021-07-19 1 Tjiftjaf
2021-07-17 2 Krooneend
2021-07-17 2 Gekraagde Roodstaart
2021-07-17 1 Buizerd
2021-07-17 1 Kiekendief onbekend
2021-07-13 1 Winterkoning
2021-07-13 1 Tuinfluiter
2021-07-10 1 Zanglijster
2021-07-10 1 Tjiftjaf

Dit uitkijkpunt ligt aan de Vossemeerdijk tussen Roggebotsluis en Ketelhaven, tegenover Boomkwekerij Tonsel. Graag auto's goed in de berm parkeren. Dit betreft een 80 km weg, graag rekening houden met de veiligheid van uzelf en anderen.

Route via Google Maps

GPS 52.55423, 5.84724