Vossemeer - Plaat - Uitkijkpunt

Deze natuurlijke plaat in het Vossemeer laat valt droog bij laag water in de Roggebotsluis. Op de slikken kunnen dan allerlei steltlopersoorten verschijnen. In het najaar heeft u hier kans op reuzensterns.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Krooneend
2024-04-20 1 Graspieper
2024-04-18 1 Bonte Vliegenvanger
2024-04-17 6 Beflijster
2024-04-17 1 Boompieper
2024-04-15 1 Tjiftjaf
2024-04-15 1 Merel
2024-04-15 1 Graspieper
2024-04-14 3 Krooneend
2024-04-14 1 Koekoek
2024-04-14 1 Tjiftjaf
2024-04-14 1 Fitis
2024-04-14 1 Grote Lijster
2024-04-14 4 Beflijster
2024-04-14 1 Boompieper
2024-04-13 2 Beflijster
2024-04-13 1 Torenvalk
2024-04-12 1 Winterkoning
2024-04-11 1 Krooneend
2024-04-11 1 Rietzanger

Dit uitkijkpunt ligt aan de Vossemeerdijk tussen Roggebotsluis en Ketelhaven, tegenover Boomkwekerij Tonsel. Graag auto's goed in de berm parkeren. Dit betreft een 80 km weg, graag rekening houden met de veiligheid van uzelf en anderen.

Route via Google Maps

GPS 52.55423, 5.84724