Vossemeer - Plaat - Uitkijkpunt

Deze natuurlijke plaat in het Vossemeer laat valt droog bij laag water in de Roggebotsluis. Op de slikken kunnen dan allerlei steltlopersoorten verschijnen. In het najaar heeft u hier kans op reuzensterns.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 1 Heggenmus
2023-03-18 100 Kolgans
2023-03-18 100 Grauwe Gans
2023-03-18 10 Kuifeend
2023-03-18 10 Fuut
2023-03-18 5 Krakeend
2023-03-18 1 Grote Zaagbek
2023-03-12 1 IJsvogel
2023-03-09 5 Nonnetje
2023-03-09 1 Nonnetje
2023-03-09 1 Pijlstaart
2023-03-09 50 Grutto
2023-03-05 10 Fuut
2023-03-05 1 Parkgans
2023-03-05 1 Parkeend
2023-03-05 50 Kolgans
2023-03-05 100 Grutto
2023-03-05 1 Zwarte Kraai
2023-03-05 1 Fuut
2023-03-05 50 Kokmeeuw

Dit uitkijkpunt ligt aan de Vossemeerdijk tussen Roggebotsluis en Ketelhaven, tegenover Boomkwekerij Tonsel. Graag auto's goed in de berm parkeren. Dit betreft een 80 km weg, graag rekening houden met de veiligheid van uzelf en anderen.

Route via Google Maps

GPS 52.55423, 5.84724