Rietland Elburg - Vogelkijkhut

Bijzondere soorten die u aan kunt treffen zijn ijsvogel, visarend, baardman en waterral. De kijkhut is gelegen aan het Drontermeer en staat in de buurt van een groot rietland.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd U kunt deze kijkhut het beste bezoeken in de ochtenduren.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-21 1 IJsvogel
2024-04-21 1 Krakeend
2024-04-21 1 Meerkoet
2024-04-21 1 Grauwe Gans
2024-04-21 1 Waterhoen
2024-04-21 1 Snor
2024-04-21 3 Tafeleend
2024-04-21 1 Baardman
2024-04-21 1 Bruine Kiekendief
2024-04-21 1 Tjiftjaf
2024-04-21 1 Kleine Karekiet
2024-04-21 1 Rietzanger
2024-04-21 1 Rietzanger
2024-04-21 1 Snor
2024-04-21 1 Cetti's Zanger
2024-04-21 1 Cetti's Zanger
2024-04-21 1 Witte Kwikstaart
2024-04-21 21 Boerenzwaluw
2024-04-21 1 Boerenzwaluw
2024-04-21 1 Boerenzwaluw

Vanaf Elburg rijdt u richting Noordeinde.

Route via Google Maps

GPS 52.46528, 5.83896