Vossemeer - De Zwaan - Vogelkijkpunt

De eilandjes en slikranden zijn vanaf de Vossemeerdijk prima te overzien. Vooral 's winters wordt de zeearend hier regelmatig waargenomen. Tijdens de najaarstrek pleistert hier vaak een visarend. Het eiland wordt als slaapplaats gebruikt door aalscholvers.

Type Overig
Beheerder onbekend
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Vanwege tegenlicht kunt u deze plek het beste niet 's morgens bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Visdief
2024-05-25 1 Havik
2024-05-22 1 Zwarte Stern
2024-05-22 20 Visdief
2024-05-16 2 Scholekster
2024-05-16 1 Pontische Meeuw
2024-05-16 1 Visdief
2024-05-15 1 Cetti's Zanger
2024-05-15 3 Krooneend
2024-05-14 2 Boompieper
2024-05-13 1 Krooneend
2024-05-13 1 Zeearend
2024-05-13 1 Krooneend
2024-05-13 1 Zeearend
2024-05-13 1 Zeearend
2024-05-13 1 Krooneend
2024-05-12 1 Wespendief
2024-05-12 1 Wespendief
2024-05-12 1 Groenling
2024-05-11 1 Winterkoning
Vogelkijkhut Kenmerken
Vossemeer - Plaat - Uitkijkpunt

GPS 52.56688, 5.82967