Vossemeer - De Zwaan - Vogelkijkpunt

De eilandjes en slikranden zijn vanaf de Vossemeerdijk prima te overzien. Vooral 's winters wordt de zeearend hier regelmatig waargenomen. Tijdens de najaarstrek pleistert hier vaak een visarend. Het eiland wordt als slaapplaats gebruikt door aalscholvers.

Type Overig
Beheerder onbekend
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Vanwege tegenlicht kunt u deze plek het beste niet 's morgens bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-12-01 1 Middelste Zaagbek
2023-12-01 1 Nonnetje
2023-12-01 1 Brilduiker
2023-11-30 1 Houtsnip
2023-11-28 1 Appelvink
2023-11-28 1 Sijs
2023-11-26 12 Grote Zaagbek
2023-11-22 1 Kuifduiker
2023-11-16 2 Rietgors
2023-11-16 17 Kleine Zwaan
2023-11-16 1 Dodaars
2023-11-11 1 Sperwer
2023-11-11 1 Grote Zaagbek
2023-11-11 2 Dodaars
2023-11-11 1 Grote Mantelmeeuw
2023-11-11 2 Pontische Meeuw
2023-11-05 1 Buizerd
2023-11-05 2 Grote Mantelmeeuw
2023-11-05 20 Knobbelzwaan
2023-11-05 1 Blauwe Reiger
Vogelkijkhut Kenmerken
Vossemeer - Plaat - Uitkijkpunt

GPS 52.56688, 5.82967