Vossemeer - De Zwaan - Vogelkijkpunt

De eilandjes en slikranden zijn vanaf de Vossemeerdijk prima te overzien. Vooral 's winters wordt de zeearend hier regelmatig waargenomen. Tijdens de najaarstrek pleistert hier vaak een visarend. Het eiland wordt als slaapplaats gebruikt door aalscholvers.

Type Overig
Beheerder onbekend
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Vanwege tegenlicht kunt u deze plek het beste niet 's morgens bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-24 2 Blauwe Reiger
2023-03-23 1 Heggenmus
2023-03-19 1 Brilduiker
2023-03-18 1 Pimpelmees
2023-03-11 7 Nonnetje
2023-03-09 5 Nonnetje
2023-03-06 20 Kievit
2023-03-06 15 Grutto
2023-03-05 3 Stormmeeuw
2023-03-05 1 Zilvermeeuw
2023-03-05 2 Pijlstaart
2023-03-05 20 Krakeend
2023-03-05 2 Scholekster
2023-03-05 2 Bergeend
2023-03-05 150 Kievit
2023-03-05 51 Grutto
2023-03-05 15 Aalscholver
2023-03-05 40 IJslandse Grutto
2023-03-05 11 Grutto ssp limosa
2023-03-05 75 Kievit
Vogelkijkhut Kenmerken
Vossemeer - Plaat - Uitkijkpunt

GPS 52.56688, 5.82967