Vreugderijkerwaard - Zwolle - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is in 2005 in gebruik genomen en lag langs de gegraven meestromende nevengeul van de IJssel. Deze observatiehut is in verband met het project 'ruimte voor de rivier' begin 2016 verplaatst. De hut staat in een gebied waar grutto's, grote zilverreigers en casarca's worden waargenomen. Verder heeft u de mogelijkheid om lepelaars en broedende kluten te zien, kleine plevieren, ruiende eenden, steltlopers, meeuwen en bijzondere roofvogels zoals visarend en zeearend. In oktober 2009 werd de eerste taigastrandloper van Nederland hier ontdekt, tezamen met de zeldzame gestreepte strandloper. Ook de waterspreeuw is hier eens gezien.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het gebied heeft een eigen parkeerplaats, gelieve niet bij de schapenmelkerij te parkeren.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 1 Witte Kwikstaart
2024-07-15 1 Bruine Kiekendief
2024-07-15 1 Kleine Zilverreiger
2024-07-15 1 Wulp
2024-07-15 1 Lepelaar
2024-07-15 1 Waterral
2024-07-15 1 Snor
2024-07-15 1 Grote Zilverreiger
2024-07-15 2 Lepelaar
2024-07-15 20 Kievit
2024-07-15 4 Knobbelzwaan
2024-07-15 1 Grote Zilverreiger
2024-07-15 32 Aalscholver
2024-07-15 2 Visdief
2024-07-15 1 Kokmeeuw
2024-07-15 1 Grote Zilverreiger
2024-07-15 20 Kievit
2024-07-15 50 Grauwe Gans
2024-07-15 1 Kleine Zilverreiger
2024-07-15 1 Zwarte Kraai

Vanuit Zwolle: op de rotonde Zwolle Zuid volgt u kort de N331. Bij de eerste mogelijkheid slaat u links af en direct gaat u weer linksaf de Turhoutseweg op. Ga naar de Zalkerveerweg. Na de schapenmelkerij is een parkeerplaats tbv deze hut. Gelieve niet te parkeren op de parkeerplaats van de schapenmelkerij. Vanaf de parkeerplaats kunt u het Vreugderijkerpad op. Vanaf het Vreugderijkerpad loopt er een pad naar de observatiehut. De weg naar de observatiehut is verhard en er is een plankier die toegang geeft tot de hut, hierdoor is de hut ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Route via Google Maps

GPS 52.51629, 6.02715