Vreugderijkerwaard - Zwolle - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is in 2005 in gebruik genomen en lag langs de gegraven meestromende nevengeul van de IJssel. Deze observatiehut is in verband met het project 'ruimte voor de rivier' begin 2016 verplaatst. De hut staat in een gebied waar grutto's, grote zilverreigers en casarca's worden waargenomen. Verder heeft u de mogelijkheid om lepelaars en broedende kluten te zien, kleine plevieren, ruiende eenden, steltlopers, meeuwen en bijzondere roofvogels zoals visarend en zeearend. In oktober 2009 werd de eerste taigastrandloper van Nederland hier ontdekt, tezamen met de zeldzame gestreepte strandloper. Ook de waterspreeuw is hier eens gezien.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Wilt u de observatiehut bezoeken parkeert u dan bij de schapenmelkerij Vreugdehoeve aan de Zalkerveerweg 20 te Zwolle.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-19 3 Casarca
2021-10-19 1 Waterpieper
2021-10-19 1 Casarca
2021-10-19 1 Wilde Eend
2021-10-18 1 Slobeend
2021-10-18 1 Vink
2021-10-18 1 Wulp
2021-10-18 1 Watersnip
2021-10-18 3 Kolgans
2021-10-18 1 Spreeuw
2021-10-18 1 Grote Canadese Gans
2021-10-18 4 Kneu
2021-10-18 5 Smient
2021-10-18 1 Grauwe Gans
2021-10-18 1 Brandgans
2021-10-18 1 Kuifeend
2021-10-18 1 Grote Zilverreiger
2021-10-18 1 Wintertaling
2021-10-18 20 Kokmeeuw
2021-10-18 1 Witte Kwikstaart

Vanuit Zwolle: op de rotonde Zwolle Zuid volgt u kort de N331. Bij de eerste mogelijkheid slaat u links af en direct gaat u weer linksaf de Turhoutseweg op. Ga naar de Zalkerveerweg. Bij de schapenmelkerij Vreugdehoeve kunt u parkeren (Zalkerveerweg 20). Vanaf de schapenmelkerij kunt u het Vreugderijkerpad op. Vanaf het Vreugderijkerpad loopt er een pad naar de observatiehut. De weg naar de observatiehut is verhard en er is een plankier die toegang geeft tot de hut, hierdoor is de hut ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Route via Google Maps

GPS 52.51629, 6.02715