Korendijkse Slikken - View 131 - vogelkijkhut

Langs het Haringvliet en het Krammer Volkerak ligt het natuurgebied de Korendijkse Slikken. Dwars door deze buitendijkse gorzen loopt een kade die de Korendijkse Slikken in twee├źn deelt. Aan weerskanten van de kade liggen graslanden. In het voorjaar broeden hier kievit, grutto en tureluur. In de weilanden zijn grote groepen vogels te zien, zoals smient, wulp, goudplevier en veel ganzensoorten, waaronder brandganzen. In de winter verblijft hier vaak een zeearend.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken in het najaar en gedurende de winter.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-30 1 Rietgors
2022-06-30 1 Brandgans
2022-06-30 2 Lepelaar
2022-06-30 1 Brandgans
2022-06-30 1 Kievit
2022-06-30 1 Scholekster
2022-06-30 1 Visdief
2022-06-30 1 Rietzanger
2022-06-30 1 Tureluur
2022-06-30 1 Grutto
2022-06-30 1 Kluut
2022-06-30 1 Kleine Zilverreiger
2022-06-30 1 Steltkluut
2022-06-30 1 Kemphaan
2022-06-30 1 Roodborsttapuit
2022-06-30 2 Kuifeend
2022-06-30 1 Kleine Karekiet
2022-06-30 6 Putter
2022-06-30 2 Kleine Zilverreiger
2022-06-30 1 Visdief

Rijd vanaf de A29 naar Zuid-Beijerland. Rijd hier doorheen en ga na een tijdje linksaf, de Lange Eendrachtsweg in. Aan het einde van deze weg slaat u de Groeneweg in en ook deze rijd u uit. Aan de Groeneweg is een uitkijkpunt, aan de Oudendijk is een uitkijkpost in een oud dijkmagazijn. In het genoemde (voormalige) dijkmagazijn vindt u informatie over het gebied en de wandelroute.

Route via Google Maps

GPS 51.77580, 4.26499