Korendijkse Slikken - View 131 - vogelkijkhut

Langs het Haringvliet en het Krammer Volkerak ligt het natuurgebied de Korendijkse Slikken. Dwars door deze buitendijkse gorzen loopt een kade die de Korendijkse Slikken in twee├źn deelt. Aan weerskanten van de kade liggen graslanden. In het voorjaar broeden hier kievit, grutto en tureluur. In de weilanden zijn grote groepen vogels te zien, zoals smient, wulp, goudplevier en veel ganzensoorten, waaronder brandganzen. In de winter verblijft hier vaak een zeearend.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken in het najaar en gedurende de winter.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-20 1 Fuut
2021-10-20 40 Kuifeend
2021-10-20 1 Grote Zilverreiger
2021-10-20 1 Torenvalk
2021-10-20 2 Witte Kwikstaart
2021-10-20 1 Waterral
2021-10-20 2 Fuut
2021-10-20 1 Parkeend
2021-10-20 67 Wilde Eend
2021-10-20 87 Kuifeend
2021-10-20 2 Graspieper
2021-10-20 1 Buizerd
2021-10-20 2 Grote Zilverreiger
2021-10-19 1 Torenvalk
2021-10-18 1 Waterpieper
2021-10-18 1 Dodaars
2021-10-18 1 Sijs
2021-10-18 1 Bruine Kiekendief
2021-10-18 1 Cetti's Zanger
2021-10-17 50 Vink

Rijd vanaf de A29 naar Zuid-Beijerland. Rijd hier doorheen en ga na een tijdje linksaf, de Lange Eendrachtsweg in. Aan het einde van deze weg slaat u de Groeneweg in en ook deze rijd u uit. Aan de Groeneweg is een uitkijkpunt, aan de Oudendijk is een uitkijkpost in een oud dijkmagazijn. In het genoemde (voormalige) dijkmagazijn vindt u informatie over het gebied en de wandelroute.

Route via Google Maps

GPS 51.77580, 4.26499