Korendijkse Slikken - View 131 - vogelkijkhut

Langs het Haringvliet en het Krammer Volkerak ligt het natuurgebied de Korendijkse Slikken. Dwars door deze buitendijkse gorzen loopt een kade die de Korendijkse Slikken in twee├źn deelt. Aan weerskanten van de kade liggen graslanden. In het voorjaar broeden hier kievit, grutto en tureluur. In de weilanden zijn grote groepen vogels te zien, zoals smient, wulp, goudplevier en veel ganzensoorten, waaronder brandganzen. In de winter verblijft hier vaak een zeearend.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken in het najaar en gedurende de winter.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-16 1 Buizerd
2019-07-16 1 Kleine Karekiet
2019-07-16 1 Putter
2019-07-16 1 Tureluur
2019-07-16 1 Kievit
2019-07-16 1 Kluut
2019-07-16 1 Kokmeeuw
2019-07-16 1 Bergeend
2019-07-16 1 Brandgans
2019-07-16 1 Grauwe Gans
2019-07-16 2 Blauwe Reiger
2019-07-16 1 Scholekster
2019-07-16 1 Tureluur
2019-07-16 4 Lepelaar
2019-07-16 2 Kneu
2019-07-16 1 Kleine Karekiet
2019-07-16 1 Rietgors
2019-07-16 1 Slobeend
2019-07-16 1 Putter
2019-07-16 1 Witte Kwikstaart

Rijd vanaf de A29 naar Zuid-Beijerland. Rijd hier doorheen en ga na een tijdje linksaf, de Lange Eendrachtsweg in. Aan het einde van deze weg slaat u de Groeneweg in en ook deze rijd u uit. Aan de Groeneweg is een uitkijkpunt, aan de Oudendijk is een uitkijkpost in een oud dijkmagazijn. In het genoemde (voormalige) dijkmagazijn vindt u informatie over het gebied en de wandelroute.

Route via Google Maps

GPS 51.775799853478055, 4.264989649905023