Korendijkse Slikken - View 131 - vogelkijkhut

Langs het Haringvliet en het Krammer Volkerak ligt het natuurgebied de Korendijkse Slikken. Dwars door deze buitendijkse gorzen loopt een kade die de Korendijkse Slikken in twee├źn deelt. Aan weerskanten van de kade liggen graslanden. In het voorjaar broeden hier kievit, grutto en tureluur. In de weilanden zijn grote groepen vogels te zien, zoals smient, wulp, goudplevier en veel ganzensoorten, waaronder brandganzen. In de winter verblijft hier vaak een zeearend.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken in het najaar en gedurende de winter.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-05 1 Vink
2023-06-05 15 Huismus
2023-06-05 10 Huismus
2023-06-05 7 Huismus
2023-06-05 2 Spreeuw
2023-06-05 4 Zwarte Kraai
2023-06-05 1 Ekster
2023-06-05 1 Tjiftjaf
2023-06-05 1 Heggenmus
2023-06-05 1 Winterkoning
2023-06-05 2 Witte Kwikstaart
2023-06-05 1 Witte Kwikstaart
2023-06-05 6 Huiszwaluw
2023-06-05 3 Boerenzwaluw
2023-06-05 2 Boerenzwaluw
2023-06-05 1 Grote Bonte Specht
2023-06-05 1 Kokmeeuw
2023-06-05 1 Fazant
2023-06-05 1 Rietgors
2023-06-05 1 Kneu

Rijd vanaf de A29 naar Zuid-Beijerland. Rijd hier doorheen en ga na een tijdje linksaf, de Lange Eendrachtsweg in. Aan het einde van deze weg slaat u de Groeneweg in en ook deze rijd u uit. Aan de Groeneweg is een uitkijkpunt, aan de Oudendijk is een uitkijkpost in een oud dijkmagazijn. In het genoemde (voormalige) dijkmagazijn vindt u informatie over het gebied en de wandelroute.

Route via Google Maps

GPS 51.77580, 4.26499