Korendijkse Slikken - View 131 - vogelkijkhut

Langs het Haringvliet en het Krammer Volkerak ligt het natuurgebied de Korendijkse Slikken. Dwars door deze buitendijkse gorzen loopt een kade die de Korendijkse Slikken in twee├źn deelt. Aan weerskanten van de kade liggen graslanden. In het voorjaar broeden hier kievit, grutto en tureluur. In de weilanden zijn grote groepen vogels te zien, zoals smient, wulp, goudplevier en veel ganzensoorten, waaronder brandganzen. In de winter verblijft hier vaak een zeearend.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken in het najaar en gedurende de winter.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-26 1 Blauwe Kiekendief
2020-01-26 1 Zomertaling
2020-01-26 1 Roodborst
2020-01-26 1 Torenvalk
2020-01-26 1 Fuut
2020-01-26 1 Grote Zilverreiger
2020-01-26 50 Meerkoet
2020-01-26 4 Fuut
2020-01-26 1 Roodborst
2020-01-26 125 Grauwe Gans
2020-01-26 60 Kokmeeuw
2020-01-26 25 Wilde Eend
2020-01-26 40 Wilde Eend
2020-01-26 2 Knobbelzwaan
2020-01-26 75 Kuifeend
2020-01-26 200 Kuifeend
2020-01-26 1 Lepelaar
2020-01-26 1 Cetti's Zanger
2020-01-26 1 Torenvalk
2020-01-25 30 Spreeuw

Rijd vanaf de A29 naar Zuid-Beijerland. Rijd hier doorheen en ga na een tijdje linksaf, de Lange Eendrachtsweg in. Aan het einde van deze weg slaat u de Groeneweg in en ook deze rijd u uit. Aan de Groeneweg is een uitkijkpunt, aan de Oudendijk is een uitkijkpost in een oud dijkmagazijn. In het genoemde (voormalige) dijkmagazijn vindt u informatie over het gebied en de wandelroute.

Route via Google Maps

GPS 51.775799853478055, 4.264989649905023