Hilversums Wasmeer - Vogelkijkhut

Het Hilversumse Wasmeer lag eens te midden van de uitgestrekte heide. Mede door de voedselarme en zure bodem kwam rond deze plas een interessante flora tot ontwikkeling. Door vervuiling, verrijking en te sterke verzuring verdween deze flora bijna. Door begrazing en door in 1995 te plaggen, de opslag te verwijderen en de bosrand te terug te dringen, heeft de oorspronkelijke vegetatie weer een kans gekregen. Het gebied is niet ontsloten, maar vanaf het pad langs het raster en vanaf het uitzichtpunt is het gebied goed te overzien. Vogelsoorten als wilde eend, bergeend, fuut, geoorde fuut en dodaars zijn regelmatig aanwezig. Boven en rond het water vliegen in de zomer diverse libellensoorten rond.

Type Overig
Beheerder Goois Natuurreservaat
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-18 1 Gaai
2021-09-18 1 Wilde Eend
2021-09-18 5 Smient
2021-09-18 1 Kuifeend
2021-09-18 1 Grote Bonte Specht
2021-09-15 12 Grote Lijster
2021-09-09 1 Torenvalk
2021-09-09 1 Groene Specht
2021-09-09 1 Roodborsttapuit
2021-09-06 1 Zwarte Specht
2021-09-05 2 Buizerd
2021-09-05 1 Grote Bonte Specht
2021-09-05 1 Gaai
2021-09-05 1 Koolmees
2021-09-05 2 Zwarte Mees
2021-09-05 1 Boomklever
2021-09-05 3 Koolmees
2021-09-05 1 Grote Bonte Specht
2021-09-04 1 Kleine Bonte Specht
2021-09-03 1 Blauwe Reiger

Voor een goed zicht op het Hilversums Wasmeer in het bosgebied De Zuid, kunt u het uitzichtpunt bezoeken dat op de oever is gemaakt.

Route via Google Maps

GPS 52.19996, 5.19705