Hilversums Wasmeer - Vogelkijkhut

Het Hilversumse Wasmeer lag eens te midden van de uitgestrekte heide. Mede door de voedselarme en zure bodem kwam rond deze plas een interessante flora tot ontwikkeling. Door vervuiling, verrijking en te sterke verzuring verdween deze flora bijna. Door begrazing en door in 1995 te plaggen, de opslag te verwijderen en de bosrand te terug te dringen, heeft de oorspronkelijke vegetatie weer een kans gekregen. Het gebied is niet ontsloten, maar vanaf het pad langs het raster en vanaf het uitzichtpunt is het gebied goed te overzien. Vogelsoorten als wilde eend, bergeend, fuut, geoorde fuut en dodaars zijn regelmatig aanwezig. Boven en rond het water vliegen in de zomer diverse libellensoorten rond.

Type Overig
Beheerder Goois Natuurreservaat
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-08-13 1 Boomklever
2020-08-13 5 Boerenzwaluw
2020-08-13 1 Grote Bonte Specht
2020-08-13 6 Grote Lijster
2020-08-13 3 Gaai
2020-08-13 1 Appelvink
2020-08-12 1 Grote Bonte Specht
2020-08-10 1 Zwarte Mees
2020-07-23 2 Zwarte Mees
2020-07-23 1 Zwarte Mees
2020-07-20 1 Havik
2020-07-15 1 Wespendief
2020-07-15 2 Zwarte Kraai
2020-07-08 1 Buizerd
2020-06-22 2 Houtduif
2020-06-22 3 Stadsduif
2020-06-18 4 Brandgans
2020-06-14 1 Gekraagde Roodstaart
2020-06-13 3 Grote Bonte Specht
2020-06-13 1 Boompieper

Voor een goed zicht op het Hilversums Wasmeer in het bosgebied De Zuid, kunt u het uitzichtpunt bezoeken dat op de oever is gemaakt.

Route via Google Maps

GPS 52.19995887256172, 5.197049187073704