Hooge Kampse Plas - Uitkijkpunt

De Hooge Kampse Plas is een bijzonder vogelrijk gebied. De plas is eind jaren zeventig ontstaan doordat er zand werd weggegraven voor de aanleg van de A27. In de jaren daarna werd de diepe put volgestort met afval en bagger. De plas kreeg daardoor de bijnaam ‘stinkgat’. Gelukkig is dat verleden tijd. Tussen 2010 en 2020 is de Hooge Kampse Plas omgevormd tot een natuurgebied. Aan de zuidoostkant van Fort Voordorp ligt de polder Voordorp. De polder bestaat uit langgerekte graslandpercelen gescheiden door slootjes. Een perceel van 3,5 hectare is eigendom van Utrechts Landschap. Op de oevers van de sloten groeien zwanenbloem en kattenstaart en de graslanden zijn geschikt voor grutto en tureluur.

Hoewel veel vogelaars vooral op de plas, langs de oevers en op de (bij hoge waterstand soms tijdelijk onzichtbare...) vogeleilandjes naar vogels zoeken. is ook aandacht voor de polder ten westen van deze plas plus het kijken naar overvliegende vogels jaarrond de moeite waard.

Type Overig
Beheerder Het Utrechts Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Er zijn geen parkeermogelijkheden, u wordt daarom ook met klem verzocht het gebied te bezoeken met openbaar vervoer, te voet of per fiets. De vogelspotplekken grenzen aan een doorgaand gecombineerd wandel-/fietspad aan de westzijde van de plas. Op deze plek staat een telescoop opgesteld.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 1 Zwartkop
2024-07-15 1 Winterkoning
2024-07-15 2 Ooievaar
2024-07-15 1 IJsvogel
2024-07-15 2 Rietzanger
2024-07-14 1 Huismus
2024-07-14 1 Winterkoning
2024-07-14 1 Ekster
2024-07-14 1 Kauw
2024-07-14 1 Houtduif
2024-07-14 1 Zwartkop
2024-07-14 1 Tjiftjaf
2024-07-14 1 Waterhoen
2024-07-14 3 Ooievaar
2024-07-14 1 Putter
2024-07-14 1 Boerenzwaluw
2024-07-14 4 Wilde Eend
2024-07-14 1 Zwarte Kraai
2024-07-14 7 Meerkoet
2024-07-14 2 Scholekster

GPS 52.11530, 5.16110