Park vliegbasis Soesterberg - Vogelkijkhut

Vliegbasis Soesterberg is aangelegd op de Sandr van Soesterberg, een nagenoeg vlakke waaier van zand en grind, die uitgespoeld is tijdens het Saalien, de voorlaatste ijstijd.

Het terrein heeft primair een functie als natuurgebied; er zal beperkt woningbouw plaatsvinden aan de kant van Soesterberg Noord ter financiering van het ontwikkelen van natuurgebied. Het voormalige Camp New Amsterdam is Defensie eigendom gebleven. Het overige gebied is van Stichting Het Utrechts Landschap, dat de naam van het gebied veranderde in Park Vliegbasis Soesterberg.

Het gebied is sinds december 2017 in het bezit van Het Utrechts Landschap en wordt sinds juni 2009 door hen beheerd. Het gebied is 500 hectare groot en kent een hoge biodiversiteit, met zeldzame vegetaties zoals bloemrijke en heischrale graslanden en eikenstrubbenbos. Het gebied herbergt ook belangrijke bronpopulaties van zowel flora, fauna en schimmels, zoals de veldleeuwerik, de kommavlinder en diverse toortsen, wasplaten en satijnzwammen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-04 1 Graspieper
2022-10-03 1 Boerenzwaluw
2022-10-03 1 Veldleeuwerik
2022-10-03 9 Veldleeuwerik
2022-10-03 5 Roodborsttapuit
2022-10-03 9 Kneu
2022-10-03 3 Roodborsttapuit
2022-10-03 11 Kneu
2022-10-03 2 Roodborsttapuit
2022-10-03 2 Graspieper
2022-10-03 4 Roodborsttapuit
2022-10-03 1 Boomleeuwerik
2022-10-03 3 Veldleeuwerik
2022-10-03 1 Torenvalk
2022-10-03 1 Graspieper
2022-10-03 1 Putter
2022-10-03 5 Roodborsttapuit
2022-10-03 1 Buizerd
2022-10-03 1 Zwarte Roodstaart
2022-10-02 1 Boerenzwaluw

Vanaf de A28 neemt u afslag 3 richting Den Dolder. Houd daarna Den Dolder aan. Bij de stoplichten bij McDonalds gaat u rechtdoor (N238). Bij de eerste rotonde gaat u rechtsaf (Hertenlaan). Daar waar de weg een bocht maakt naar links is ingang 4 van de vliegbasis. Deze is alleen toegankelijk te voet of met de fiets. Van daaruit loop je rechtdoor tot de brede afvalt weg. Daar ga je rechts en dan de eerste links. De hut licht aan het einde van de weg.

Route via Google Maps

GPS 52.12996, 5.26231