Park vliegbasis Soesterberg - Vogelkijkhut

Vliegbasis Soesterberg is aangelegd op de Sandr van Soesterberg, een nagenoeg vlakke waaier van zand en grind, die uitgespoeld is tijdens het Saalien, de voorlaatste ijstijd.

Het terrein heeft primair een functie als natuurgebied; er zal beperkt woningbouw plaatsvinden aan de kant van Soesterberg Noord ter financiering van het ontwikkelen van natuurgebied. Het voormalige Camp New Amsterdam is Defensie eigendom gebleven. Het overige gebied is van Stichting Het Utrechts Landschap, dat de naam van het gebied veranderde in Park Vliegbasis Soesterberg.

Het gebied is sinds december 2017 in het bezit van Het Utrechts Landschap en wordt sinds juni 2009 door hen beheerd. Het gebied is 500 hectare groot en kent een hoge biodiversiteit, met zeldzame vegetaties zoals bloemrijke en heischrale graslanden en eikenstrubbenbos. Het gebied herbergt ook belangrijke bronpopulaties van zowel flora, fauna en schimmels, zoals de veldleeuwerik, de kommavlinder en diverse toortsen, wasplaten en satijnzwammen.

Type Hut
Beheerder Het Utrechts Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Omdat deze plek niet met de auto te bereiken is en er geen parkeermogelijkheden zijn, wordt u vriendelijk verzocht deze plek met openbaar vervoer, te voet of per fiets te bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-21 1 Tapuit
2023-09-20 1 Blauwe Kiekendief
2023-09-18 1 Roodborsttapuit
2023-09-18 1 Havik
2023-09-18 30 Zwarte Kraai
2023-09-18 2 Graspieper
2023-09-18 3 Kneu
2023-09-18 3 Kneu
2023-09-18 1 Witte Kwikstaart
2023-09-18 3 Boomleeuwerik
2023-09-18 1 Kneu
2023-09-18 3 Huiszwaluw
2023-09-18 2 Boerenzwaluw
2023-09-18 4 Graspieper
2023-09-18 12 Kneu
2023-09-18 1 Torenvalk
2023-09-18 2 Tapuit
2023-09-17 1 Zwarte Roodstaart
2023-09-17 40 Putter
2023-09-17 10 Kneu

Vanaf de A28 neemt u afslag 3 richting Den Dolder. Houd daarna Den Dolder aan. Bij de stoplichten bij McDonalds gaat u rechtdoor (N238). Bij de eerste rotonde gaat u rechtsaf (Hertenlaan). Daar waar de weg een bocht maakt naar links is ingang 4 van de vliegbasis. Deze is alleen toegankelijk te voet of met de fiets. Van daaruit loop je rechtdoor tot de brede afvalt weg. Daar ga je rechts en dan de eerste links. De hut licht aan het einde van de weg.

Route via Google Maps

GPS 52.12996, 5.26231