Park vliegbasis Soesterberg - Vogelkijkhut

Vliegbasis Soesterberg is aangelegd op de Sandr van Soesterberg, een nagenoeg vlakke waaier van zand en grind, die uitgespoeld is tijdens het Saalien, de voorlaatste ijstijd.

Het terrein heeft primair een functie als natuurgebied; er zal beperkt woningbouw plaatsvinden aan de kant van Soesterberg Noord ter financiering van het ontwikkelen van natuurgebied. Het voormalige Camp New Amsterdam is Defensie eigendom gebleven. Het overige gebied is van Stichting Het Utrechts Landschap, dat de naam van het gebied veranderde in Park Vliegbasis Soesterberg.

Het gebied is sinds december 2017 in het bezit van Het Utrechts Landschap en wordt sinds juni 2009 door hen beheerd. Het gebied is 500 hectare groot en kent een hoge biodiversiteit, met zeldzame vegetaties zoals bloemrijke en heischrale graslanden en eikenstrubbenbos. Het gebied herbergt ook belangrijke bronpopulaties van zowel flora, fauna en schimmels, zoals de veldleeuwerik, de kommavlinder en diverse toortsen, wasplaten en satijnzwammen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-22 1 Boerenzwaluw
2021-09-22 1 Roodborsttapuit
2021-09-22 1 Buizerd
2021-09-22 5 Veldleeuwerik
2021-09-22 2 Graspieper
2021-09-22 1 Roodborsttapuit
2021-09-22 1 Paapje
2021-09-22 1 Torenvalk
2021-09-22 1 Roodborsttapuit
2021-09-21 6 Zwarte Kraai
2021-09-21 2 Raaf
2021-09-21 1 Boomvalk
2021-09-21 1 Torenvalk
2021-09-21 1 Gaai
2021-09-21 3 Buizerd
2021-09-21 1 Paapje
2021-09-21 1 Veldleeuwerik
2021-09-21 1 Boerenzwaluw
2021-09-21 5 Roodborsttapuit
2021-09-21 1 Tapuit

Vanaf de A28 neemt u afslag 3 richting Den Dolder. Houd daarna Den Dolder aan. Bij de stoplichten bij McDonalds gaat u rechtdoor (N238). Bij de eerste rotonde gaat u rechtsaf (Hertenlaan). Daar waar de weg een bocht maakt naar links is ingang 4 van de vliegbasis. Deze is alleen toegankelijk te voet of met de fiets. Van daaruit loop je rechtdoor tot de brede afvalt weg. Daar ga je rechts en dan de eerste links. De hut licht aan het einde van de weg.

Route via Google Maps

GPS 52.12996, 5.26231