Millingerwaard - Flevopost - Vogelkijkhut

De zwarte stern broedt in dit gebied. Tevens heeft u kans om de bever tegen te komen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken in het voorjaar en het begin van de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-01 2 Zeearend
2023-01-31 1 Vogel onbekend
2023-01-31 1 Waterpieper
2023-01-31 6 Merel
2023-01-31 1 Grote Zilverreiger
2023-01-31 129 Tafeleend
2023-01-31 8 Kuifeend
2023-01-31 2 Bergeend
2023-01-31 1 Grote Zilverreiger
2023-01-31 9 Pijlstaart
2023-01-31 135 Kolgans
2023-01-30 1 Kneu
2023-01-30 1 Zwarte Kraai
2023-01-30 3 Grauwe Gans
2023-01-30 1 Aalscholver
2023-01-30 2 Kuifeend
2023-01-30 15 Huismus
2023-01-30 1 Groene Specht
2023-01-30 1 Houtduif
2023-01-30 1 Torenvalk

Rijd over de dijk naar Kekerdom. Bij het Wilderniscafé is een parkeerplaats. Vanaf daar staat de hut aangegeven.

Route via Google Maps

GPS 51.86621, 6.00432