Millingerwaard - Flevopost - Vogelkijkhut

De zwarte stern broedt in dit gebied. Tevens heeft u kans om de bever tegen te komen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken in het voorjaar en het begin van de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-18 1 Witte Kwikstaart
2022-05-18 1 Zomertaling
2022-05-18 1 Havik
2022-05-18 1 Ooievaar
2022-05-18 1 Ooievaar
2022-05-18 2 Raaf
2022-05-18 1 Gekraagde Roodstaart
2022-05-18 1 Zwarte Zwaan
2022-05-18 1 Witte Kwikstaart
2022-05-18 1 Veldleeuwerik
2022-05-18 2 Rietgors
2022-05-18 2 Putter
2022-05-18 26 Oeverzwaluw
2022-05-18 20 Meerkoet
2022-05-18 1 Kokmeeuw
2022-05-18 3 Koekoek
2022-05-18 35 Knobbelzwaan
2022-05-18 1 Kneu
2022-05-18 1 Kauw
2022-05-18 4 Grote Canadese Gans

Rijd over de dijk naar Kekerdom. Bij het Wilderniscafé is een parkeerplaats. Vanaf daar staat de hut aangegeven.

Route via Google Maps

GPS 51.86621, 6.00432