Ooijpolder - Groenlanden - Uitkijktoren

In de Ooijpolder is door Staatsbosbeheer deze kijktoren gerealiseerd. De toren staat in Natuurgebied de Groenlanden bovenop een zogenaamde oude Defensiedijk. De dijk heet nu Langstraat. Aan de noordkant kijkt u uit over voormalig steenfabriekterrein de Groenlanden met prachtig struweel, broedende ooievaars en grazende koniks en galloways. Aan de zuidzijde kijkt u uit over het natte deel van de Groenlanden. In april en oktober is de uitkijktoren een goede plek om foeragerende beflijsters te zien. Het hele jaar kunnen in de schemering dassen, hazen, konijnen en vos worden gezien op het terrein aan de noordkant van de uitkijktoren.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-29 200 Kolgans
2024-02-29 2 Ekster
2024-02-29 1 Buizerd
2024-02-29 1 Roodborst
2024-02-29 1 Buizerd
2024-02-28 16 Aalscholver
2024-02-28 1 Blauwe Reiger
2024-02-28 1 Goudhaan
2024-02-28 1 Kolgans
2024-02-28 1 Brandgans
2024-02-28 2 Brilduiker
2024-02-27 1 Aalscholver
2024-02-27 3 Staartmees
2024-02-27 1 Tjiftjaf
2024-02-27 1 Groene Specht
2024-02-27 2 Zanglijster
2024-02-27 1 Dodaars
2024-02-27 1 Nijlgans
2024-02-27 1 Ooievaar
2024-02-27 1 Grote Zilverreiger

Komende vanaf Ooij richting Nijmegen via de Ooijse Bandijk, is er op ongeveer twee kilometer vanaf Ooij een weg naar links. Deze weg is voor auto's een doodlopende weg, maar fietsers kunnen hier wel door. Na ongeveer 200 meter is er een autosluis. Hier is beperkte ruimte om auto's te parkeren. Hierna moet u nog een eindje doorlopen en dan ligt de uitkijktoren aan de linkerkant van de weg.

Route via Google Maps

GPS 51.86459, 5.90986