Ooijpolder - Groenlanden - Uitkijktoren

In de Ooijpolder is door Staatsbosbeheer deze kijktoren gerealiseerd. De toren staat in Natuurgebied de Groenlanden bovenop een zogenaamde oude Defensiedijk. De dijk heet nu Langstraat. Aan de noordkant kijkt u uit over voormalig steenfabriekterrein de Groenlanden met prachtig struweel, broedende ooievaars en grazende koniks en galloways. Aan de zuidzijde kijkt u uit over het natte deel van de Groenlanden. In april en oktober is de uitkijktoren een goede plek om foeragerende beflijsters te zien. Het hele jaar kunnen in de schemering dassen, hazen, konijnen en vos worden gezien op het terrein aan de noordkant van de uitkijktoren.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 Zomertaling
2024-06-17 3 Dodaars
2024-06-17 1 Krakeend
2024-06-17 1 Roerdomp
2024-06-17 1 Wilde Eend
2024-06-17 1 Meerkoet
2024-06-17 1 Grauwe Gans
2024-06-17 1 Groenling
2024-06-17 1 Kleine Karekiet
2024-06-17 1 Rietgors
2024-06-17 1 Grasmus
2024-06-17 1 Kuifeend
2024-06-17 1 Spreeuw
2024-06-17 1 Koekoek
2024-06-17 2 Grauwe Vliegenvanger
2024-06-17 1 Buizerd
2024-06-17 1 Putter
2024-06-17 1 Houtduif
2024-06-17 1 Vink
2024-06-17 1 Heggenmus

Komende vanaf Ooij richting Nijmegen via de Ooijse Bandijk, is er op ongeveer twee kilometer vanaf Ooij een weg naar links. Deze weg is voor auto's een doodlopende weg, maar fietsers kunnen hier wel door. Na ongeveer 200 meter is er een autosluis. Hier is beperkte ruimte om auto's te parkeren. Hierna moet u nog een eindje doorlopen en dan ligt de uitkijktoren aan de linkerkant van de weg.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.86459, 5.90986