Diependal - Vogelkijkhut

Het bijzondere aan deze kijkhut is dat de toegang via een ondergrondse gang gaat. Zo komt u midden in het gebied, zonder iets te verstoren. Vanuit de hut heeft u mooi uitzicht over de vloeivelden. 's Zomers broedt hier onder andere de roodhalsfuut, maar u kunt hier ook geoorde futen verwachten.

Type Hut
Beheerder Het Drentse Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Voor up to date informatie over deze kijkhut, kunt u het best de website van de beheerder bezoeken: https://www.drentslandschap.nl/natuurgebied/hijkerveld Deze hut is tussen 1 november en 1 maart gesloten ivm overwinterende vleermuizen
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-11-28 1 Fuut
2023-11-28 1 Bergeend
2023-11-28 6 Staartmees
2023-11-28 1 Winterkoning
2023-11-20 2 Kraanvogel
2023-11-17 2 Kraanvogel
2023-11-17 9 Kleine Zwaan
2023-11-16 3 Gaai
2023-11-16 1 Kuifeend
2023-11-16 1 Grote Zilverreiger
2023-11-07 15 Goudhaan
2023-11-05 1 Slechtvalk
2023-11-05 1 Rietgors
2023-11-05 1 Veldleeuwerik
2023-11-05 50 Kramsvogel
2023-11-05 40 Kauw
2023-10-31 4 Knobbelzwaan
2023-10-31 1 Havik
2023-10-31 3 Wilde Zwaan
2023-10-31 2 Aalscholver

Op de N371 tussen Hoogersmilde en Assen, neemt u de afslag Oranje. In de bebouwde kom is een afslag naar links. Bij deze afslag staat een bordje met een verwijzing naar de hut. Rijd deze weg uit tot het einde. De laatste 800 meter doet u te voet.

Route via Google Maps

GPS 52.92275, 6.45663