Diependal - Vogelkijkscherm

Naast de vogelkijkhut heeft Diependal ook een vogelkijkscherm aan een grote plas. U kunt hier onder andere geoorde futen en roodhalsfuten zien. De roodhalsfuut broedt hier, iets wat voor Nederlandse begrippen erg bijzonder is.

Type Scherm
Beheerder Het Drentse Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Sinds een aantal jaren is het ook mogelijk buiten het broedseizoen de grote plas te bekijken. LET OP juli 2014: Er bevindt zich op dit moment een Hoornaarsnest in het scherm.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-01-14 4 Houtduif
2019-01-14 200 Wilde Eend
2019-01-14 4 Kuifeend
2019-01-14 8 Tafeleend
2019-01-14 2 Nonnetje
2019-01-14 1 Nonnetje
2019-01-14 8 Aalscholver
2019-01-14 1 Buizerd
2019-01-14 6 Wintertaling
2019-01-14 2 Parkeend
2019-01-14 8 Krakeend
2019-01-14 3 Grote Zilverreiger
2019-01-14 1 Kokmeeuw
2019-01-14 2 Merel
2019-01-14 1 Pimpelmees
2019-01-14 1 Koolmees
2019-01-14 6 Smient
2019-01-14 2 Koolmees
2019-01-14 300 Toendrarietgans
2019-01-14 100 Kolgans

Vanaf de N371 gaat u de weg langs het Oranjekanaal in en voor het buurtschap Oranje slaat u linksaf. Het vogelkijkpunt staat hier met een wegwijzer aangegeven. Rijd door tot het einde van de weg, waar een parkeerplaats is. U vervolgt het pad rechtdoor langs de akkers en daarna ziet u een tunnel die naar de vogelkijkhut gaat. Echter, om naar het vogelkijkscherm te gaan, slaat u voor de tunneltoegang rechtsaf. Na 200 meter gaat u met de bocht mee naar rechts en daar ziet u het vogelkijkscherm aan een plas staan.

Route via Google Maps

GPS 52.91741749717612, 6.4607413220813745