Diependal - Vogelkijkscherm

Naast de vogelkijkhut heeft Diependal ook een vogelkijkscherm aan een grote plas. U kunt hier onder andere geoorde futen en roodhalsfuten zien. De roodhalsfuut broedt hier, iets wat voor Nederlandse begrippen erg bijzonder is.

Type Scherm
Beheerder Het Drentse Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Sinds een aantal jaren is het ook mogelijk buiten het broedseizoen de grote plas te bekijken. LET OP juli 2014: Er bevindt zich op dit moment een Hoornaarsnest in het scherm.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-03-22 1 Roodhalsfuut
2019-03-22 2 Kuifeend
2019-03-22 2 Roodhalsfuut
2019-03-22 10 Brilduiker
2019-03-22 10 Slobeend
2019-03-22 1 Rietgors
2019-03-22 1 Blauwborst
2019-03-22 2 Brilduiker
2019-03-22 2 Roodhalsfuut
2019-03-21 2 Nijlgans
2019-03-21 1 Koolmees
2019-03-21 1 Roodborst
2019-03-21 1 IJsvogel
2019-03-21 1 Buizerd
2019-03-21 2 Knobbelzwaan
2019-03-21 1 Krakeend
2019-03-21 3 Wilde Eend
2019-03-21 20 Meerkoet
2019-03-21 20 Grauwe Gans
2019-03-21 1 Witte Kwikstaart

Vanaf de N371 gaat u de weg langs het Oranjekanaal in en voor het buurtschap Oranje slaat u linksaf. Het vogelkijkpunt staat hier met een wegwijzer aangegeven. Rijd door tot het einde van de weg, waar een parkeerplaats is. U vervolgt het pad rechtdoor langs de akkers en daarna ziet u een tunnel die naar de vogelkijkhut gaat. Echter, om naar het vogelkijkscherm te gaan, slaat u voor de tunneltoegang rechtsaf. Na 200 meter gaat u met de bocht mee naar rechts en daar ziet u het vogelkijkscherm aan een plas staan.

Route via Google Maps

GPS 52.91741749717612, 6.4607413220813745