Veessen Wapenveld - Vogelkijkhut

Deze hoogwatergeul geeft de IJssel meer ruimte bij extreem hoogwater. In zo’n situatie, die ongeveer eens in een mensenleven voorkomt, wordt de inlaat geopend en stroomt het water door de geul mee met de IJssel.

Type Hut
Beheerder Waterschap Vallei en Veluwe
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 8 Grutto
2023-03-25 4 Tureluur
2023-03-25 6 Kievit
2023-03-25 3 Nijlgans
2023-03-25 1 Meerkoet
2023-03-25 10 Kuifeend
2023-03-25 5 Wulp
2023-03-25 2 Knobbelzwaan
2023-03-25 20 Smient
2023-03-25 4 Krakeend
2023-03-25 1 Wilde Eend
2023-03-25 1 Kokmeeuw
2023-03-25 3 Grutto
2023-03-25 1 Blauwe Kiekendief
2023-03-25 1 Grote Zilverreiger
2023-03-19 1 Waterhoen
2023-03-19 1 Rouwkwikstaart
2023-03-19 32 Grutto
2023-03-19 2 Watersnip
2023-03-19 2 Watersnip

Parkeren aan de Revelingseweg net over brug vanuit de richting Wapenveld. Hier kunt u het fietspad volgen tot de hut.

Route via Google Maps

GPS 52.42282, 6.09313