Tilligte - Ottershagen - Vogelkijkhut

Ottershagen is een rijk weidevogelgebied. Vrijwel alle soorten die in zo’n gebied thuishoren, komen er voor. Kievit, scholekster, grutto, gele kwikstaart en slobeend broeden er in grote dichtheden. Dat is uniek in Twente en zelfs in heel Overijssel. Tureluur, veldleeuwerik en kemphaan laten zich geregeld zien.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-13 40 Kievit
2024-06-13 1 Aalscholver
2024-06-13 1 Bosrietzanger
2024-06-13 1 Kievit
2024-06-13 1 Rietgors
2024-06-13 20 Grauwe Gans
2024-06-13 3 Ekster
2024-06-13 1 Krakeend
2024-06-13 3 Tureluur
2024-06-13 2 Bruine Kiekendief
2024-06-13 2 Grutto
2024-06-13 2 Wulp
2024-06-13 1 Kwartel
2024-06-13 1 Kwartel
2024-06-10 2 Tuinfluiter
2024-06-10 1 Koekoek
2024-06-10 2 Fazant
2024-06-10 10 Geelgors
2024-06-10 10 Tureluur
2024-06-10 7 Slobeend
Vogelkijkhut Kenmerken
Bergvennen - Vogelkijkhut

GPS 52.42727, 6.94986