Bergvennen - Vogelkijkhut

Dit mooie natuurgebied ligt ten oosten van Lattrop. Het gebied is ongeveer 100 ha groot. Het gebied bestaat uit een aantal vennen, heide en naaldbos. Op de voedselarme vennen treft men nog volop zonnedauw aan. Ook de waterlobelia is hier nog te vinden. Voor veel vogels is dit gebied ook zeer interessant. Watervogels die u hier kunt aantreffen zijn onder meer wilde eend, wintertaling, kuifeend, slobeend, bergeend, meerkoet, dodaars, graspieper, kievit, scholekster, tureluur, wulp en grutto. Heidevogels die hier voorkomen zijn onder andere boompieper, boomleeuwerik, roodborsttapuit en geelgors. In het naaldbos komen o.a. zwarte specht, kuifmees, zwarte mees en goudhaan voor. Tijdens de voor en najaarstrek doen veel vogels dit gebied aan. Watersnip en bokje zijn dan zeer regelmatig in dit gebied aanwezig. Het bokje is door zijn onopvallende gedrag zeer moeilijk waar te nemen.

Vanuit de vogelkijkhut kunt u tijdens de periode van de vogeltrek verschillende vogelsoorten waarnemen zoals: Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Kleine Plevier, Watersnip, Kemphaan, Witgatje, Oeverloper, Bosruiter, Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend, Visarend.

Een vogel die regelmatig in de winter hier verblijft is de Klapekster.

Voor rolstoelgebruikers is de vogelkijkhut met hulp bereikbaar.

Type Hut
Beheerder Landschap Overijssel
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is niet toegankelijk in de periode 15 maart t/m 15 juli.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-11 1 Boomleeuwerik
2021-06-11 1 Wielewaal
2021-06-11 1 Dodaars
2021-06-11 1 Grote Lijster
2021-06-11 1 Boompieper
2021-06-01 1 Koekoek
2021-06-01 1 Boompieper
2021-06-01 1 Roodborsttapuit
2021-06-01 1 Bergeend
2021-06-01 2 Nijlgans
2021-06-01 1 Wielewaal
2021-06-01 1 Grasmus
2021-06-01 1 Boomleeuwerik
2021-06-01 1 Putter
2021-05-30 1 Boompieper
2021-05-29 1 Gele Kwikstaart
2021-05-29 1 Boompieper
2021-05-20 1 Wielewaal
2021-05-20 1 Zwarte Roodstaart
2021-05-20 2 Dodaars

Voor de grensovergang Rammelbeek (Oldenzaal-Denekamp.Nordhorn) slaat u linksaf. Op de ANWB-paddenstoel wordt de route naar de Bergvennen verder aangegeven. Vanuit Ootmarsum gaat u voor Tilligte richting Lattrop. Ook hier is de route Bergvennen verder aangegeven op de ANWB-paddenstoelen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Tilligte - Ottershagen - Vogelkijkhut

GPS 52.42660, 7.00556