Bergvennen - Vogelkijkhut

Dit mooie natuurgebied ligt ten oosten van Lattrop. Het gebied is ongeveer 100 ha groot. Het gebied bestaat uit een aantal vennen, heide en naaldbos. Op de voedselarme vennen treft men nog volop zonnedauw aan. Ook de waterlobelia is hier nog te vinden. Voor veel vogels is dit gebied ook zeer interessant. Watervogels die u hier kunt aantreffen zijn onder meer wilde eend, wintertaling, kuifeend, slobeend, bergeend, meerkoet, dodaars, graspieper, kievit, scholekster, tureluur, wulp en grutto. Heidevogels die hier voorkomen zijn onder andere boompieper, boomleeuwerik, roodborsttapuit en geelgors. In het naaldbos komen o.a. zwarte specht, kuifmees, zwarte mees en goudhaan voor. Tijdens de voor en najaarstrek doen veel vogels dit gebied aan. Watersnip en bokje zijn dan zeer regelmatig in dit gebied aanwezig. Het bokje is door zijn onopvallende gedrag zeer moeilijk waar te nemen.

Vanuit de vogelkijkhut kunt u tijdens de periode van de vogeltrek verschillende vogelsoorten waarnemen zoals: Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Kleine Plevier, Watersnip, Kemphaan, Witgatje, Oeverloper, Bosruiter, Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend, Visarend.

Een vogel die regelmatig in de winter hier verblijft is de Klapekster.

Voor rolstoelgebruikers is de vogelkijkhut met hulp bereikbaar.

Type Hut
Beheerder Landschap Overijssel
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is niet toegankelijk in de periode 15 maart t/m 15 juli.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-13 1 Vink
2024-07-13 1 Zwarte Kraai
2024-07-13 1 Zwartkop
2024-07-13 3 Merel
2024-07-13 1 Roodborst
2024-07-13 1 Boerenzwaluw
2024-07-13 1 Houtduif
2024-07-13 1 Holenduif
2024-07-13 1 Scholekster
2024-07-13 1 Kwartel
2024-07-13 2 Rode Wouw
2024-07-13 1 Geelgors
2024-07-13 1 Vink
2024-07-13 1 Huismus
2024-07-13 2 Zwartkop
2024-07-13 1 Merel
2024-07-13 1 Zwarte Roodstaart
2024-07-13 2 Roodborst
2024-07-13 1 Boompieper
2024-07-13 1 Boerenzwaluw

Voor de grensovergang Rammelbeek (Oldenzaal-Denekamp.Nordhorn) slaat u linksaf. Op de ANWB-paddenstoel wordt de route naar de Bergvennen verder aangegeven. Vanuit Ootmarsum gaat u voor Tilligte richting Lattrop. Ook hier is de route Bergvennen verder aangegeven op de ANWB-paddenstoelen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Tilligte - Ottershagen - Vogelkijkhut

GPS 52.42660, 7.00556