Holwerd - Kees Weverswadpost - vogelkijkhut

De zomerdijk is verlaagd zodat de kwelder weer kan overstromen bij hoogwater. Daarnaast is er een vogelplas met eiland voor wadvogels als scholekster en kluut gerealiseerd. Verder is er een kreekloop aangelegd en zijn de begrazingsmogelijkheden verbeterd met putten en vangkralen.

Staatsbosbeheer heeft de hut geschonken aan de Waddenvereniging vanwege hun 50-jarig bestaan in 2015. Het is een prima uitvalbasis voor wandelingen en om naar vogels te kijken. De kwelder is een groot deel van het jaar toegankelijk voor het publiek. Via een aantal bruggetjes over de kreken kan men over een struinpad wandelen, aansluitend aan het 'Ommetje Holwerd'.

De hut ligt in de kwelder, op de plek waar de lage kwelder overgaat in de zee. Bij hoogwater komt de Waddenzee tot aan de ronde dijk waar de kijkhut half ingegraven zit.

Type Hut
Beheerder Waddenvereniging
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-18 1 Paapje
2022-08-18 1 Paapje
2022-08-18 2 Tapuit
2022-08-15 1 Bruine Kiekendief
2022-08-15 1 Kneu
2022-08-15 1 Visdief
2022-08-15 3 Torenvalk
2022-08-14 1 Bokje
2022-08-14 1 Oeverloper
2022-08-14 1 Bruine Kiekendief
2022-08-12 1 Kluut
2022-08-12 2 Bruine Kiekendief
2022-08-12 1 Wulp
2022-08-12 20 Boerenzwaluw
2022-08-12 1 Kwikstaart onbekend
2022-08-12 2 Torenvalk
2022-08-12 1 Buizerd
2022-08-12 1 Graspieper
2022-08-12 1 Bergeend
2022-08-12 1 Zilverplevier

Parkeren kan links op de Grândyk. Fietsen kunnen bij het eerste hek naast het fietspad gezet worden. Je loopt door het hek over de oude (afgegraven) zomerdijk tot je links de kijkhut ziet, daar loopt een breed pad heen. De hut is ook te bezoeken via de dijk ten noorden van Holwerd.

Route via Google Maps

GPS 53.38834, 5.90155