Ameland - Oerder Blinkert - Uitzichtplateau

Vanaf dit uitzichtplateau heeft u goed zicht. Het bevindt zich namelijk op de hoogste duin van Ameland. Zo kunt u de zee in de verte zien, en heeft u tegelijkertijd zicht over de duintjes. Dit is een goede plek om kiekendieven te zien jagen. Met geluk ziet u hier in de goede tijd van het jaar een velduil.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-27 1 Bergeend
2022-06-27 1 Kokmeeuw
2022-06-27 1 Wulp
2022-06-27 1 Kleine Mantelmeeuw
2022-06-27 1 Nijlgans
2022-06-25 2 Tapuit
2022-06-25 1 Blauwborst
2022-06-21 1 Grote Stern
2022-06-21 2 Bruine Kiekendief
2022-06-21 1 Grote Stern
2022-06-21 7 Lepelaar
2022-06-19 2 Boerenzwaluw
2022-06-18 1 Tapuit
2022-06-18 1 Jan-van-gent
2022-06-18 1 Nachtegaal
2022-06-18 1 Bruine Kiekendief
2022-06-16 1 Tjiftjaf
2022-06-14 36 Eider
2022-06-14 1 Wulp
2022-06-13 1 Houtsnip

Het uitzichtplateau is te bereiken vanuit Buren door in oostelijke richting te rijden. De auto kan geparkeerd worden bij de Kooioerdstuifdijk, het laatste stuk, richting Oerder Blinkert, kan lopend of per fiets bereikt worden (ongeveer 1 km).

Route via Google Maps

GPS 53.45730, 5.90311