Ameland - Oerder Blinkert - Uitzichtplateau

Vanaf dit uitzichtplateau heeft u goed zicht. Het bevindt zich namelijk op de hoogste duin van Ameland. Zo kunt u de zee in de verte zien, en heeft u tegelijkertijd zicht over de duintjes. Dit is een goede plek om kiekendieven te zien jagen. Met geluk ziet u hier in de goede tijd van het jaar een velduil.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-07 1 Klapekster
2022-10-07 1 Roodborst
2022-10-07 1 Heggenmus
2022-10-07 1 Kneu
2022-10-07 1 Tapuit
2022-10-07 1 Roodborsttapuit
2022-10-07 1 Fazant
2022-10-07 1 Tjiftjaf
2022-10-07 1 Veldleeuwerik
2022-10-07 1 Roodborst
2022-10-07 1 Zanglijster
2022-10-07 1 Buizerd
2022-10-07 1 Vink
2022-10-07 1 Rietgors
2022-10-07 2 Keep
2022-10-06 2 Rietgors
2022-10-06 1 Bruine Kiekendief
2022-10-05 1 Rietgors
2022-10-05 2 Rietgors
2022-10-05 1 Graspieper

Het uitzichtplateau is te bereiken vanuit Buren door in oostelijke richting te rijden. De auto kan geparkeerd worden bij de Kooioerdstuifdijk, het laatste stuk, richting Oerder Blinkert, kan lopend of per fiets bereikt worden (ongeveer 1 km).

Route via Google Maps

GPS 53.45730, 5.90311