Ameland - Oerder Blinkert - Uitzichtplateau

Vanaf dit uitzichtplateau heeft u goed zicht. Het bevindt zich namelijk op de hoogste duin van Ameland. Zo kunt u de zee in de verte zien, en heeft u tegelijkertijd zicht over de duintjes. Dit is een goede plek om kiekendieven te zien jagen. Met geluk ziet u hier in de goede tijd van het jaar een velduil.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-27 1 Blauwe Kiekendief
2023-01-27 2 Tureluur
2023-01-27 8 Pijlstaart
2023-01-27 1 Vink
2023-01-27 1 Scholekster
2023-01-27 1 Bergeend
2023-01-27 2 Koolmees
2023-01-27 1 Torenvalk
2023-01-27 1 Fazant
2023-01-24 24 Rotgans
2023-01-24 1 Blauwe Kiekendief
2023-01-24 1 Blauwe Kiekendief
2023-01-17 1 Oeverpieper
2023-01-17 1 Steenloper
2023-01-17 1 Grote Bonte Specht
2023-01-08 1 Pimpelmees
2023-01-08 1 Kneu
2023-01-08 1 Roodborst
2023-01-08 1 Koolmees
2023-01-05 1 Vink

Het uitzichtplateau is te bereiken vanuit Buren door in oostelijke richting te rijden. De auto kan geparkeerd worden bij de Kooioerdstuifdijk, het laatste stuk, richting Oerder Blinkert, kan lopend of per fiets bereikt worden (ongeveer 1 km).

Route via Google Maps

GPS 53.45730, 5.90311