Ameland - Oerder Blinkert - Uitzichtplateau

Vanaf dit uitzichtplateau heeft u goed zicht. Het bevindt zich namelijk op de hoogste duin van Ameland. Zo kunt u de zee in de verte zien, en heeft u tegelijkertijd zicht over de duintjes. Dit is een goede plek om kiekendieven te zien jagen. Met geluk ziet u hier in de goede tijd van het jaar een velduil.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 6 Lepelaar
2024-07-15 7 Lepelaar
2024-07-15 1 Lepelaar
2024-07-14 1 Groenling
2024-07-10 1 Nachtegaal
2024-07-10 1 Kleine Barmsijs
2024-07-10 1 Putter
2024-07-10 1 Bruine Kiekendief
2024-07-10 1 Grasmus
2024-07-10 1 Rietzanger
2024-07-10 1 Blauwborst
2024-07-10 1 Roodborsttapuit
2024-07-10 1 Fitis
2024-07-10 1 Torenvalk
2024-07-10 1 Buizerd
2024-07-10 1 Boerenzwaluw
2024-07-10 1 Zwarte Kraai
2024-07-10 1 Heggenmus
2024-07-10 2 Regenwulp
2024-07-10 1 Grasmus

Het uitzichtplateau is te bereiken vanuit Buren door in oostelijke richting te rijden. De auto kan geparkeerd worden bij de Kooioerdstuifdijk, het laatste stuk, richting Oerder Blinkert, kan lopend of per fiets bereikt worden (ongeveer 1 km).

Route via Google Maps

GPS 53.45730, 5.90311