Ameland - Oerder Blinkert - Uitzichtplateau

Vanaf dit uitzichtplateau heeft u goed zicht. Het bevindt zich namelijk op de hoogste duin van Ameland. Zo kunt u de zee in de verte zien, en heeft u tegelijkertijd zicht over de duintjes. Dit is een goede plek om kiekendieven te zien jagen. Met geluk ziet u hier in de goede tijd van het jaar een velduil.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-23 1 Putter
2023-09-23 1 Slechtvalk
2023-09-23 1 Torenvalk
2023-09-23 4 Boerenzwaluw
2023-09-23 1 Winterkoning
2023-09-23 4 Pijlstaart
2023-09-23 1 Bonte Vliegenvanger
2023-09-23 3 Witte Kwikstaart
2023-09-23 2 Tjiftjaf
2023-09-23 1 Zilvermeeuw
2023-09-23 6 Groenpootruiter
2023-09-23 6 Bonte Strandloper
2023-09-23 1 Zilverplevier
2023-09-23 1 Oeverloper
2023-09-17 1 Oeverloper
2023-09-16 1 Gierzwaluw
2023-09-16 1 Gierzwaluw
2023-09-16 1 Winterkoning
2023-09-16 1 Graspieper
2023-09-16 1 Kokmeeuw

Het uitzichtplateau is te bereiken vanuit Buren door in oostelijke richting te rijden. De auto kan geparkeerd worden bij de Kooioerdstuifdijk, het laatste stuk, richting Oerder Blinkert, kan lopend of per fiets bereikt worden (ongeveer 1 km).

Route via Google Maps

GPS 53.45730, 5.90311