Spijkenisse - Wolvenpolder - Vogelkijkhut

Binnendijkse natuur tegen de stad aan. Bij Spijkenisse kunt u vlak bij de stad genieten van een natuurgebied met natte en drogere delen. Het gebied ligt binnendijks, dus er is geen eb en vloed, maar het waterpeil in het gebied kan wel zo’n 40 centimeter variëren. Het hart van het gebied is pure waternatuur.

Het noordelijke gedeelte van de Wolvenpolder is droog. Meer naar het zuiden wordt het natter. De vogel- en plantensoorten die u hier aantreft, houden daar wel van. Er zijn roerdompen en zilverreigers te zien en smienten, grote karekieten, ijsvogels en rietzangers. Naast riet vindt u er ook koninginnekruid, lisdodde en egelskop.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar Het gebied is alleen per voet te betreden. De paden zijn onverharde graspaden. De toegankelijkheid van de kijkhut is ongunstig voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 15 Wilde Eend
2023-09-24 20 Holenduif
2023-09-24 25 Krakeend
2023-09-24 125 Grauwe Gans
2023-09-24 40 Knobbelzwaan
2023-09-24 6 Bergeend
2023-09-24 3 Buizerd
2023-09-24 1 Roodborsttapuit
2023-09-24 6 Bergeend
2023-09-24 1 Zeearend
2023-09-24 1 IJsvogel
2023-09-24 1 Boerenzwaluw
2023-09-24 1 Smelleken
2023-09-20 1 Slobeend
2023-09-20 1 IJsvogel
2023-09-20 1 Witgat
2023-09-17 3 Watersnip
2023-09-15 104 Kievit
2023-09-15 1 Kleine Zilverreiger
2023-09-15 6 Dodaars

Het gebied is gelegen aan de Kerkhofsdijk in Spijkenisse. Langs deze weg is een parkeerplaats voor auto's aanwezig. Vanuit hier kunt uhet gebied in. Deze locatie is eveneens te bereiken met de fiets. Tevens is er halte van het Rhoons Veer (fiets/voetveer) aanwezig (Kerkhofsdijk/Beerenplaat). Vanuit hier kun je varen naar Oud-Beijerland en Rhoon.

Route via Google Maps

GPS 51.83036, 4.38915