Westkapelle - Slaakweg - vogelkijkscherm

Geen beschrijving aanwezig.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-06-24 1 Kleine Karekiet
2018-06-24 2 Kokmeeuw
2018-06-24 2 Slobeend
2018-06-24 30 Zilvermeeuw
2018-06-24 1 Fuut
2018-06-24 1 Braamsluiper
2018-06-24 3 Visdief
2018-06-24 12 Kleine Mantelmeeuw
2018-06-24 1 Kleine Karekiet
2018-06-24 5 Aalscholver
2018-06-24 20 Grauwe Gans
2018-06-24 2 Nijlgans
2018-06-24 7 Kuifeend
2018-06-24 1 Kleine Plevier
2018-06-24 1 Bruine Kiekendief
2018-06-24 1 Buizerd
2018-06-24 1 Tureluur
2018-06-24 1 Lepelaar
2018-06-24 7 Fuut
2018-06-24 13 Lepelaar
Vogelkijkhut Kenmerken
Westkapelle - Telpost

GPS 51.53992940938533, 3.4493637080154795