Westkapelle - Telpost

Westkapelle is de meest westelijk gelegen plaats aan de Nederlandse kust vanwaar in het najaar vanuit een overdekte telpost gestuwde trek van zeevogels én landvogels gezien kan worden. Vooral bij noordwestenstorm laten zich vogels zien die normaal gesproken boven volle zee leven en dus vanaf het land zelden te zien zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld weinig waargenomen soorten zoals jan-van-gent, drieteenmeeuw, diverse soorten jagers en pijlstormvogels, maar ook alken, zeekoeten, noordse stormvogels en met veel geluk een vaal stormvogeltje of stormvogeltje. Ook papegaaiduiker en kleine alk zijn hier in het verleden waargenomen. Maar ook de vink en de keep zijn te zien op deze plek. Op dagen met stevige aanlandinge wind kunnen de vogels redelijk dichtbij komen, maar meestal is een telescoop aan te raden. Op initiatief van de vogelwerkgroep Walcheren is bij de dijkverzwaring ter plaatse een overdekte telpost geplaatst, die zo geconstrueerd is dat u er altijd in de luwte kunt staan.

Type Trektelpost
Beheerder Waterschap Scheldestromen
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-10-15 2 Jan-van-gent
2018-10-15 1 Zeekoet
2018-10-15 14 Rietgors
2018-10-15 1 Havik
2018-10-15 10 Bonte Strandloper
2018-10-14 2 Watersnip
2018-10-14 3 Kemphaan
2018-10-14 2 Wulp
2018-10-14 5 Kemphaan
2018-10-14 1 Vogel onbekend
2018-10-14 2 Grote Gele Kwikstaart
2018-10-14 2 Witte Kwikstaart ssp alba
2018-10-14 40 Smient
2018-10-14 1 Vuurgoudhaan
2018-10-14 2 Bonte Strandloper
2018-10-14 1 Watersnip
2018-10-14 1 Baltische Mantelmeeuw
2018-10-13 3 Bontbekplevier
2018-10-13 3 Watersnip
2018-10-13 1 Groenpootruiter

U vindt de telpost twee kilometer ten noorden van Westkapelle, ter hoogte van strandpaal 20. Tegenover de Hogeweg (5 min lopen) is een bushalte en een groot parkeerterrein.

Route via Google Maps

GPS 51.545736864588235, 3.440864267457571