Westkapelle - Telpost

Westkapelle is de meest westelijk gelegen plaats aan de Nederlandse kust vanwaar in het najaar vanuit een overdekte telpost gestuwde trek van zeevogels én landvogels gezien kan worden. Vooral bij noordwestenstorm laten zich vogels zien die normaal gesproken boven volle zee leven en dus vanaf het land zelden te zien zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld weinig waargenomen soorten zoals jan-van-gent, drieteenmeeuw, diverse soorten jagers en pijlstormvogels, maar ook alken, zeekoeten, noordse stormvogels en met veel geluk een vaal stormvogeltje of stormvogeltje. Ook papegaaiduiker en kleine alk zijn hier in het verleden waargenomen. Maar ook de vink en de keep zijn te zien op deze plek. Op dagen met stevige aanlandinge wind kunnen de vogels redelijk dichtbij komen, maar meestal is een telescoop aan te raden. Op initiatief van de vogelwerkgroep Walcheren is bij de dijkverzwaring ter plaatse een overdekte telpost geplaatst, die zo geconstrueerd is dat u er altijd in de luwte kunt staan.

Type Trektelpost
Beheerder Waterschap Scheldestromen
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-26 20 Kokmeeuw
2020-01-26 1 Vink
2020-01-26 1 Roodborst
2020-01-26 1 Witte Kwikstaart
2020-01-26 3 Rotgans
2020-01-26 150 Brandgans
2020-01-26 1 Grote Canadese Gans
2020-01-26 1 Indische Gans
2020-01-26 1 Roodborsttapuit
2020-01-25 4 Kuifeend
2020-01-25 2 Wintertaling
2020-01-25 6 Grauwe Gans
2020-01-25 18 Bergeend
2020-01-25 120 Brandgans
2020-01-25 1 Indische Gans
2020-01-25 2 Meerkoet
2020-01-25 4 Wilde Eend
2020-01-25 35 Smient
2020-01-25 15 Slobeend
2020-01-25 4 Krakeend

U vindt de telpost twee kilometer ten noorden van Westkapelle, ter hoogte van strandpaal 20. Tegenover de Hogeweg (5 min lopen) is een bushalte en een groot parkeerterrein.

Route via Google Maps

GPS 51.545736864588235, 3.440864267457571