Westkapelle - Telpost

Westkapelle is de meest westelijk gelegen plaats aan de Nederlandse kust vanwaar in het najaar vanuit een overdekte telpost gestuwde trek van zeevogels én landvogels gezien kan worden. Vooral bij noordwestenstorm laten zich vogels zien die normaal gesproken boven volle zee leven en dus vanaf het land zelden te zien zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld weinig waargenomen soorten zoals jan-van-gent, drieteenmeeuw, diverse soorten jagers en pijlstormvogels, maar ook alken, zeekoeten, noordse stormvogels en met veel geluk een vaal stormvogeltje of stormvogeltje. Ook papegaaiduiker en kleine alk zijn hier in het verleden waargenomen. Maar ook de vink en de keep zijn te zien op deze plek. Op dagen met stevige aanlandinge wind kunnen de vogels redelijk dichtbij komen, maar meestal is een telescoop aan te raden. Op initiatief van de vogelwerkgroep Walcheren is bij de dijkverzwaring ter plaatse een overdekte telpost geplaatst, die zo geconstrueerd is dat u er altijd in de luwte kunt staan.

Type Trektelpost
Beheerder Waterschap Scheldestromen
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 1 Paarse Strandloper
2023-03-22 5 Pijlstaart
2023-03-22 1 Grote Stern
2023-03-22 5 Lepelaar
2023-03-21 1 Bonte Strandloper
2023-03-21 20 Kluut
2023-03-21 138 Wulp
2023-03-19 4 Witte Kwikstaart ssp alba
2023-03-19 1 Geelpootmeeuw
2023-03-19 1 Pontische Meeuw
2023-03-19 1 Witkopeend
2023-03-19 1 Zilvermeeuw
2023-03-19 50 Brandgans
2023-03-19 150 Scholekster
2023-03-19 2 Tjiftjaf
2023-03-19 2 Pijlstaart
2023-03-19 1 Witkopeend
2023-03-19 4 Knobbelzwaan
2023-03-19 30 Smient
2023-03-19 4 Wintertaling

U vindt de telpost twee kilometer ten noorden van Westkapelle, ter hoogte van strandpaal 20. Tegenover de Hogeweg (5 min lopen) is een bushalte en een groot parkeerterrein.

Route via Google Maps

GPS 51.54574, 3.44086