Autrichepolder - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

JUNI 2016 DEZE HUT IS VERWIJDERD. DE MUUR IS NOG WEL AANWEZIG.

Het vogelhutje is in nogal erbarmelijke toestand, maar geeft een beter uitzicht dan de muur die ernaast gebouwd is. Het hutje is voor maar één persoon geschikt en vrij laag. Enkel een zitplankje is aanwezig. Het kijkluik moet je met een stokje of iets dergelijks openzetten openzetten.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-04 15 Toendrarietgans
2018-12-02 4 Knobbelzwaan
2018-12-02 10 Pijlstaart
2018-12-02 190 Wintertaling
2018-12-02 1 Grote Mantelmeeuw
2018-12-02 30 Veldleeuwerik
2018-12-02 85 Smient
2018-12-02 85 Smient
2018-12-02 22 Wulp
2018-12-02 131 Wintertaling
2018-12-02 30 Veldleeuwerik
2018-12-02 75 Meerkoet
2018-12-02 17 Kuifeend
2018-12-02 4 Grote Canadese Gans
2018-12-02 4 Nijlgans
2018-12-02 21 Slobeend
2018-12-02 1 Dodaars
2018-12-02 32 Tafeleend
2018-12-02 16 Kuifeend
2018-12-02 17 Bergeend

Vanaf de Kapittelstraat richting de kijkhut lopen, er is een doorgang in het prikkeldraad die naar de hut en het kijkscherm leidt.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Autrichepolder - Kijkmuur

GPS 51.24217236055891, 3.8245296472950234