Autrichepolder - Kijkmuur

Kijkmuur in vogelrijk gebied

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 4 Tureluur
2023-03-25 1 Bergeend
2023-03-25 1 Tjiftjaf
2023-03-25 1 Blauwe Reiger
2023-03-25 2 Kleine Mantelmeeuw
2023-03-25 1 Veldleeuwerik
2023-03-25 1 Veldleeuwerik
2023-03-25 2 Witte Kwikstaart
2023-03-25 8 Spreeuw
2023-03-25 3 Grauwe Gans
2023-03-25 1 Kleine Zilverreiger
2023-03-25 100 Smient
2023-03-25 2 Kievit
2023-03-25 2 Krakeend
2023-03-25 8 Grutto
2023-03-25 1 Houtduif
2023-03-25 1 Tafeleend
2023-03-25 2 Zwarte Kraai
2023-03-25 3 Wulp
2023-03-25 1 Wilde Eend
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.24298, 3.82588