Autrichepolder - Kijkmuur

Kijkmuur in vogelrijk gebied

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-04 15 Toendrarietgans
2018-12-02 850 Kievit
2018-12-02 1 Witgat
2018-12-02 12 Pijlstaart
2018-12-02 6 Bergeend
2018-12-02 85 Wintertaling
2018-12-02 30 Krakeend
2018-12-02 1 Grote Mantelmeeuw
2018-12-02 10 Pijlstaart
2018-12-02 190 Wintertaling
2018-12-02 1 Grote Mantelmeeuw
2018-12-02 30 Veldleeuwerik
2018-12-02 85 Smient
2018-12-02 85 Smient
2018-12-02 22 Wulp
2018-12-02 131 Wintertaling
2018-12-02 30 Veldleeuwerik
2018-12-02 75 Meerkoet
2018-12-02 17 Kuifeend
2018-12-02 4 Grote Canadese Gans
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.242978342303346, 3.825881480639177