Autrichepolder - Kijkmuur

Kijkmuur in vogelrijk gebied

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-23 4 Geoorde Fuut
2019-02-23 1 Nonnetje
2019-02-23 11 Aalscholver
2019-02-23 5 Grutto
2019-02-23 1 Kleine Zilverreiger
2019-02-23 2 Kemphaan
2019-02-23 28 Scholekster
2019-02-23 1 Nonnetje
2019-02-23 3 Zwartkopmeeuw
2019-02-23 1 Zwartkopmeeuw
2019-02-23 1 Veldleeuwerik
2019-02-23 7 Geoorde Fuut
2019-02-23 7 Aalscholver
2019-02-23 1 Nonnetje
2019-02-23 1 Zwartkopmeeuw
2019-02-23 4 Kneu
2019-02-23 1 Witte Kwikstaart
2019-02-23 1 Graspieper
2019-02-21 1 Brandgans
2019-02-21 1 Grote Canadese Gans
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.242978342303346, 3.825881480639177