Autrichepolder - Kijkmuur

Kijkmuur in vogelrijk gebied

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-08-16 11 Geoorde Fuut
2018-08-16 10 Dodaars
2018-08-16 1 Bruine Kiekendief
2018-08-16 2 Grote Zilverreiger
2018-08-16 2 Torenvalk
2018-08-16 16 Gele Kwikstaart
2018-08-16 1 Grutto
2018-08-16 110 Slobeend
2018-08-16 10 Wintertaling
2018-08-16 2 Oeverloper
2018-08-16 1 Sperwer
2018-08-16 2 Boerenzwaluw
2018-08-16 2 Kluut
2018-08-16 1 Witgat
2018-08-16 1 Buizerd
2018-08-16 2 Groenpootruiter
2018-08-16 1 Tafeleend
2018-08-16 1 Slechtvalk
2018-08-16 4 Oeverloper
2018-08-16 100 Oeverzwaluw
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.242978342303346, 3.825881480639177