Autrichepolder - Kijkmuur

Kijkmuur in vogelrijk gebied

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-10-14 1 Sneeuwgans
2018-10-14 16 Wintertaling
2018-10-14 5 Kuifeend
2018-10-14 17 Slobeend
2018-10-14 1 Krakeend
2018-10-14 2 Dodaars
2018-10-14 1 Watersnip
2018-10-14 7 Pijlstaart
2018-10-14 1 Sneeuwgans
2018-10-14 2 Tafeleend
2018-10-14 150 Grauwe Gans
2018-10-14 300 Grote Canadese Gans
2018-10-14 1 Bergeend
2018-10-14 3 Wulp
2018-10-14 45 Kievit
2018-10-14 1 Paapje
2018-10-14 16 Aalscholver
2018-10-14 2 Knobbelzwaan
2018-10-14 4 Bonte Strandloper
2018-10-14 8 Tafeleend
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.242978342303346, 3.825881480639177