Autrichepolder - Kijkmuur

Kijkmuur in vogelrijk gebied

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-03-19 2 Bonte Strandloper
2018-03-19 1 Witte Kwikstaart
2018-03-19 2 Kemphaan
2018-03-19 330 Brandgans
2018-03-19 400 Kolgans
2018-03-19 88 Grutto
2018-03-19 1 Graspieper
2018-03-19 1 Tureluur
2018-03-19 5 Wintertaling
2018-03-19 1 Nonnetje
2018-03-19 6 Tafeleend
2018-03-19 4 Zwartkopmeeuw
2018-03-19 1 Tureluur
2018-03-19 26 Goudplevier
2018-03-19 3 Zanglijster
2018-03-19 13 Graspieper
2018-03-19 1 Veldleeuwerik
2018-03-19 2 Roodborsttapuit
2018-03-19 1 Grote Zilverreiger
2018-03-19 70 Wulp
Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 51.242978342303346, 3.825881480639177