Retentiegebied Kristalbad - Kijkscherm

Het waterschap Regge en Dinkel is samen met de Landinrichtingscommissie Enschede-Noord verantwoordelijk voor dit project.

Het Kristalbad ligt op de grens van de gemeenten Enschede en Hengelo, ten noorden van het Twentekanaal en ten zuiden van de Hengelosestraat/Enschedesestraat. De spoorlijn Hengelo-Enschede doorsnijdt het gebied. Het gebied is genoemd naar het vroeger hier dichtbijgelegen zwembad van die naam. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, biedt het nieuwe Kristalbad geen zwemgelegenheid.

Het gebied ligt in de stroom van de Elsbeek, die het effluent van de rioolwaterzuivering in Enschede afvoert. De watermachine zuivert het water van de rioolwaterzuivering na. Het gebied bestaat uit drie secties. Door middel van schuiven worden elk van deze secties achtereenvolgens 4 uur gevuld met water, stromen ze in 4 uur weer leeg en staan ze 4 uur droog. De secties zijn ondiep en moeten op natuurlijke wijze begroeien. De begroeiing zal het effluent dan nazuiveren zodat de Elsbeek meer zuurstof bevat.

Type Overig
Beheerder Landschap Overijssel
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd De hut is dmv een grindpad te bereiken. Voor minder-validen met een scootmobiel is dit pad bij droge weersomstandigheden te rijden.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-01-21 1 Stormmeeuw
2022-01-21 5 Blauwe Reiger
2022-01-21 5 Kuifeend
2022-01-21 2 Gaai
2022-01-21 8 Wintertaling
2022-01-21 1 Grote Gele Kwikstaart
2022-01-21 5 Dodaars
2022-01-21 8 Rietgors
2022-01-21 5 Bergeend
2022-01-21 300 Kokmeeuw
2022-01-21 77 Zilvermeeuw
2022-01-21 9 Stormmeeuw
2022-01-21 2 Pontische Meeuw
2022-01-21 1 Goudvink
2022-01-21 1 Sijs
2022-01-21 3 Groene Specht
2022-01-21 2 Rietgors
2022-01-21 6 Tafeleend
2022-01-21 5 Bergeend
2022-01-21 1 Pontische Meeuw

De hut is per fiets of wandelend bereikbaar via de F35. Automobilisten kunnen komend van Hengelo of Enschede de afslag Kettingbrugweg nemen. Doorrijden over de spoorwegovergang en net voor de ingang Kristalbad links de auto parkeren. U kunt lopend het gebied binnen en bij de uitkijktoren linksaf slaan. Daarna loopt u vervolgens richting F35 (fietssnelweg) en slaat dan rechtsaf lopend parallel met de spoorlijn Hengelo-Enschede in de richting van Enschede. Na ongeveer 100 m is de vogelkijkhut aan de rechterkant.

Route via Google Maps

GPS 52.24381, 6.82796