Zoekerveld - Vogelkijkscherm

In dit afwisselende gebied treft u kanaaltjes aan, maar ook bosjes en een plasje. U kunt hier wintertalingen en slobeenden verwachten, maar in het voorjaar ook grutto en tureluur. De steenuil heeft hier zijn territorium.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-14 1 Dodaars
2021-06-14 1 Koolmees
2021-06-14 2 Wulp
2021-06-03 2 Kievit
2021-06-03 1 Scholekster
2021-06-03 1 Wintertaling
2021-06-03 5 Wilde Eend
2021-05-29 1 Fazant
2021-05-29 2 Kievit
2021-05-29 1 Scholekster
2021-05-29 20 Kievit
2021-05-29 25 Spreeuw
2021-05-20 16 Huiszwaluw
2021-05-20 5 Meerkoet
2021-05-20 1 Bonte Vliegenvanger
2021-05-20 1 Vink
2021-05-20 1 Tjiftjaf
2021-05-20 1 Tjiftjaf
2021-05-20 1 Kievit
2021-05-20 1 Ringmus

GPS 52.33326, 6.84177