Zuidlaardermeer - Uitkijktoren Oostpolder

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

2019: DEZE UITKIJKTOREN IS TIJDELIJK AFGESLOTEN IVM HERSTELWERKZAAMHEDEN

Eind 1999 is begonnen met de inrichting van het gebied Leinwijk, als bijdrage aan het herstel van een zo natuurlijk mogelijk beekdal. Het is een soort proeftuin waar gekeken wordt naar het effect van wisselende waterstanden en stromingen op het terrein, de planten en de dieren en op de waterkwaliteit. Vogels zoals bruine kiekendief, kleine karekiet en rietgors kunnen vanuit de toren goed worden waargenomen.

Type Uitkijktoren
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd 2019: DEZE UITKIJKTOREN IS TIJDELIJK AFGESLOTEN IVM HERSTELWERKZAAMHEDEN Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 2 Grote Zilverreiger
2024-06-17 1 IJsvogel
2024-06-16 1 Veldleeuwerik
2024-06-16 1 IJsvogel
2024-06-16 1 Graspieper
2024-06-16 1 Aalscholver
2024-06-16 4 IJsvogel
2024-06-16 4 IJsvogel
2024-06-16 3 Witwangstern
2024-06-16 1 Watersnip
2024-06-14 1 Waterhoen
2024-06-14 1 Braamsluiper
2024-06-14 1 Rietzanger
2024-06-14 1 Zwarte Stern
2024-06-14 1 Snor
2024-06-14 1 Noordse Stern
2024-06-14 1 Roerdomp
2024-06-13 6 Graspieper
2024-06-13 1 Bruine Kiekendief
2024-06-12 1 Zwartkop

Vanuit het dorpje Noordlaren via de Zuidlaarderweg neemt u de afslag Kerkstraat. Aan het eind van de Kerkstraat (na 250m) gaat u links, na 100m komt u op een parkeerplaats naast het kerkje en het haventje van Noordlaren . Naast het haventje loopt een verhard pad. Als u dit pad volgt komt u na 1600 meter bij de uitkijkhut. U heeft hier uitzicht over het Zuidlaardermeer en de Oostpolder. De uitkijktoren is van het zelfde type als Zuidlaren Leinwijk die aan de andere kant van het meer staat.

Route via Google Maps

GPS 53.13131, 6.68237