Amsterdamse Bos - Oeverlanden - Uitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt heeft u uitzicht over de noordelijke oeverlanden. In het voorjaar treft u er rietgors en kleine karekiet aan. De ijsvogel is regelmatig aanwezig en er is verder kans op roofvogels zoals buizerd, sperwer en bruine kiekendief.

Type Overig
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Boerenzwaluw
2021-06-20 2 Grote Zilverreiger
2021-06-20 1 Lepelaar
2021-06-18 1 Bosrietzanger
2021-06-18 2 Kleine Karekiet
2021-06-18 1 Brandgans
2021-06-18 1 Waterral
2021-06-18 1 Koekoek
2021-06-18 3 Boerenzwaluw
2021-06-17 1 Meerkoet
2021-06-17 1 Meerkoet
2021-06-17 1 Meerkoet
2021-06-17 1 Zanglijster
2021-06-16 1 Nachtegaal
2021-06-16 1 Groene Specht
2021-06-15 1 Koekoek
2021-06-15 2 Koolmees
2021-06-15 1 Zwartkop
2021-06-15 1 Winterkoning
2021-06-15 1 Zwartkop

Het uitkijkpunt is niet met de auto bereikbaar. Parkeren kan op het parkeerterrein aan het begin. Volg vanaf daar de oostkant van de Bosbaan en verder het fietspad langs de noordkant van de Bosbaan richting Boerderij Meerzicht. Na circa 1400 meter ziet u een doodlopend voetpad aan uw rechterhand. Aan het eind van het voetpad staat het uitkijkpunt. Het parkeerterrein aan de oostkant van de Bosbaan is te bereiken met de buslijnen 166, 170, 171 en 172: halte Koenenkade.

Route via Google Maps

GPS 52.32821, 4.83573