Amsterdamse Bos - Oeverlanden - Uitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt heeft u uitzicht over de noordelijke oeverlanden. In het voorjaar treft u er rietgors en kleine karekiet aan. De ijsvogel is regelmatig aanwezig en er is verder kans op roofvogels zoals buizerd, sperwer en bruine kiekendief.

Type Overig
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-19 1 Buizerd
2023-09-17 2 Krakeend
2023-09-17 2 Kokmeeuw
2023-09-17 2 Wilde Eend
2023-09-17 3 Wilde Eend
2023-09-17 5 Pimpelmees
2023-09-17 8 Staartmees
2023-09-17 1 Tjiftjaf
2023-09-17 4 Ekster
2023-09-17 2 Aalscholver
2023-09-17 2 Meerkoet
2023-09-17 1 Fuut
2023-09-17 2 Fuut
2023-09-17 1 IJsvogel
2023-09-17 5 Aalscholver
2023-09-17 3 Zwarte Kraai
2023-09-17 1 Blauwe Reiger
2023-09-17 2 Zwarte Kraai
2023-09-17 1 Tjiftjaf
2023-09-17 2 Houtduif

Het uitkijkpunt is niet met de auto bereikbaar. Parkeren kan op het parkeerterrein aan het begin. Volg vanaf daar de oostkant van de Bosbaan en verder het fietspad langs de noordkant van de Bosbaan richting Boerderij Meerzicht. Na circa 1400 meter ziet u een doodlopend voetpad aan uw rechterhand. Aan het eind van het voetpad staat het uitkijkpunt. Het parkeerterrein aan de oostkant van de Bosbaan is te bereiken met de buslijnen 166, 170, 171 en 172: halte Koenenkade.

Route via Google Maps

GPS 52.32821, 4.83573