Amsterdamse Bos - Oeverlanden - Uitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt heeft u uitzicht over de noordelijke oeverlanden. In het voorjaar treft u er rietgors en kleine karekiet aan. De ijsvogel is regelmatig aanwezig en er is verder kans op roofvogels zoals buizerd, sperwer en bruine kiekendief.

Type Overig
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-16 1 Blauwe Reiger
2024-06-16 2 Merel
2024-06-16 2 Fuut
2024-06-16 1 Zwartkop
2024-06-16 20 Boerenzwaluw
2024-06-16 1 Kleine Karekiet
2024-06-16 1 Brandgans
2024-06-16 2 Grote Canadese Gans
2024-06-16 1 Grauwe Gans
2024-06-16 1 Rietgors
2024-06-16 1 Koekoek
2024-06-16 1 Buizerd
2024-06-16 1 IJsvogel
2024-06-16 2 Visdief
2024-06-13 1 Grote Bonte Specht
2024-06-13 1 Nijlgans
2024-06-13 1 IJsvogel
2024-06-11 1 Zanglijster
2024-06-11 2 Merel
2024-06-11 3 Koolmees

Het uitkijkpunt is niet met de auto bereikbaar. Parkeren kan op het parkeerterrein aan het begin. Volg vanaf daar de oostkant van de Bosbaan en verder het fietspad langs de noordkant van de Bosbaan richting Boerderij Meerzicht. Na circa 1400 meter ziet u een doodlopend voetpad aan uw rechterhand. Aan het eind van het voetpad staat het uitkijkpunt. Het parkeerterrein aan de oostkant van de Bosbaan is te bereiken met de buslijnen 166, 170, 171 en 172: halte Koenenkade.

Route via Google Maps

GPS 52.32821, 4.83573