Amsterdamse Bos - Oeverlanden - Uitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt heeft u uitzicht over de noordelijke oeverlanden. In het voorjaar treft u er rietgors en kleine karekiet aan. De ijsvogel is regelmatig aanwezig en er is verder kans op roofvogels zoals buizerd, sperwer en bruine kiekendief.

Type Overig
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-05-28 2 Vink
2020-05-28 2 Winterkoning
2020-05-28 1 Roodborst
2020-05-28 4 Kuifeend
2020-05-28 1 Fuut
2020-05-28 1 Koolmees
2020-05-27 1 Bosrietzanger
2020-05-27 1 Bosrietzanger
2020-05-27 1 Nachtegaal
2020-05-27 1 Wespendief
2020-05-27 2 Koekoek
2020-05-27 1 Kleine Karekiet
2020-05-27 2 Wespendief
2020-05-27 1 Rietgors
2020-05-27 1 Havik
2020-05-27 2 Rietzanger
2020-05-27 1 Koekoek
2020-05-27 4 Bergeend
2020-05-27 1 Slobeend
2020-05-27 58 Krakeend

Het uitkijkpunt is niet met de auto bereikbaar. Parkeren kan op het parkeerterrein aan het begin. Volg vanaf daar de oostkant van de Bosbaan en verder het fietspad langs de noordkant van de Bosbaan richting Boerderij Meerzicht. Na circa 1400 meter ziet u een doodlopend voetpad aan uw rechterhand. Aan het eind van het voetpad staat het uitkijkpunt. Het parkeerterrein aan de oostkant van de Bosbaan is te bereiken met de buslijnen 166, 170, 171 en 172: halte Koenenkade.

Route via Google Maps

GPS 52.3282056482182, 4.835730272936312