Amsterdamse Bos - Oeverlanden - Uitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt heeft u uitzicht over de noordelijke oeverlanden. In het voorjaar treft u er rietgors en kleine karekiet aan. De ijsvogel is regelmatig aanwezig en er is verder kans op roofvogels zoals buizerd, sperwer en bruine kiekendief.

Type Overig
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-27 2 Bosuil
2022-11-26 1 Grauwe Gans
2022-11-26 1 Boomklever
2022-11-24 2 Meerkoet
2022-11-24 10 Staartmees
2022-11-23 1 Zwarte Kraai
2022-11-23 1 Ekster
2022-11-20 10 Putter
2022-11-15 1 Buizerd
2022-11-09 1 Havik
2022-11-06 1 IJsvogel
2022-11-06 1 Grote Zilverreiger
2022-11-06 1 Sijs
2022-11-06 1 Koperwiek
2022-11-06 1 Grote Gele Kwikstaart
2022-11-06 7 Watersnip
2022-11-05 1 Zanglijster
2022-11-05 4 Staartmees
2022-11-05 2 Vink
2022-11-05 1 Winterkoning

Het uitkijkpunt is niet met de auto bereikbaar. Parkeren kan op het parkeerterrein aan het begin. Volg vanaf daar de oostkant van de Bosbaan en verder het fietspad langs de noordkant van de Bosbaan richting Boerderij Meerzicht. Na circa 1400 meter ziet u een doodlopend voetpad aan uw rechterhand. Aan het eind van het voetpad staat het uitkijkpunt. Het parkeerterrein aan de oostkant van de Bosbaan is te bereiken met de buslijnen 166, 170, 171 en 172: halte Koenenkade.

Route via Google Maps

GPS 52.32821, 4.83573