Amsterdamse Bos - Oeverlanden - Uitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt heeft u uitzicht over de noordelijke oeverlanden. In het voorjaar treft u er rietgors en kleine karekiet aan. De ijsvogel is regelmatig aanwezig en er is verder kans op roofvogels zoals buizerd, sperwer en bruine kiekendief.

Type Overig
Beheerder Gemeente Amsterdam
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-17 2 Groene Specht
2019-07-17 1 Havik
2019-07-16 1 Boomklever
2019-07-16 1 Wespendief
2019-07-14 1 Rietgors
2019-07-14 1 Kleine Karekiet
2019-07-13 7 Zilvermeeuw
2019-07-13 4 Kleine Mantelmeeuw
2019-07-13 1 Koekoek
2019-07-13 2 Nijlgans
2019-07-13 1 Nijlgans
2019-07-13 6 Grauwe Gans
2019-07-13 41 Grauwe Gans
2019-07-13 2 Grauwe Gans
2019-07-13 1 Ooievaar
2019-07-13 6 Nijlgans
2019-07-13 2 Nijlgans
2019-07-13 10 Grauwe Gans
2019-07-13 1 Kuifeend
2019-07-13 1 Waterral

Het uitkijkpunt is niet met de auto bereikbaar. Parkeren kan op het parkeerterrein aan het begin. Volg vanaf daar de oostkant van de Bosbaan en verder het fietspad langs de noordkant van de Bosbaan richting Boerderij Meerzicht. Na circa 1400 meter ziet u een doodlopend voetpad aan uw rechterhand. Aan het eind van het voetpad staat het uitkijkpunt. Het parkeerterrein aan de oostkant van de Bosbaan is te bereiken met de buslijnen 166, 170, 171 en 172: halte Koenenkade.

Route via Google Maps

GPS 52.3282056482182, 4.835730272936312