Kelsdonk - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Vanuit het kijkscherm heeft u zicht op een plasje, waar u in het voorjaar bijvoorbeeld grutto's kunt zien. In de bosjes treft u blauwborst aan.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd DEZE HUT IS NIET BEREIKBAAR Gehele jaar. Het is aan te raden om laarzen mee te nemen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-16 1 Rietgors
2021-06-16 2 Putter
2021-06-16 3 Blauwe Reiger
2021-06-15 1 Gele Kwikstaart
2021-06-07 1 Grasmus
2021-06-07 1 Tuinfluiter ssp borin
2021-06-07 1 Witte Kwikstaart
2021-06-06 1 Putter
2021-06-06 1 Fuut
2021-06-04 1 Nachtegaal
2021-05-29 1 Rietzanger
2021-05-29 1 Kleine Karekiet
2021-05-29 1 Groene Specht
2021-05-29 1 Koekoek
2021-05-29 1 Eend onbekend
2021-05-29 2 Kievit
2021-05-29 1 Witte Kwikstaart
2021-05-25 1 Vink
2021-05-25 1 Zwarte Kraai
2021-05-25 1 Kleine Karekiet

Te bereiken door vanaf de Westpolderplas de polder in te lopen en de palen met blauwe kop te volgen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Emerput - Vogelkijkhut

GPS 51.61208, 4.64440