Kelsdonk - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Vanuit het kijkscherm heeft u zicht op een plasje, waar u in het voorjaar bijvoorbeeld grutto's kunt zien. In de bosjes treft u blauwborst aan.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd DEZE HUT IS NIET BEREIKBAAR Gehele jaar. Het is aan te raden om laarzen mee te nemen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-31 40 Ringmus
2020-07-29 2 Grote Zilverreiger
2020-07-24 27 Wulp
2020-07-24 1 Torenvalk
2020-07-24 2 Buizerd
2020-07-24 21 Ringmus
2020-07-16 1 Boerenzwaluw
2020-07-16 2 Wulp
2020-07-16 1 Tjiftjaf
2020-07-16 1 Huismus
2020-07-16 2 Torenvalk
2020-07-16 2 Kneu
2020-07-16 1 Aalscholver
2020-07-16 1 Buizerd
2020-07-16 1 Roodborsttapuit
2020-07-16 10 Putter
2020-07-16 1 Blauwe Reiger
2020-07-16 2 Kievit
2020-07-16 6 Spreeuw
2020-07-16 1 Rietgors

Te bereiken door vanaf de Westpolderplas de polder in te lopen en de palen met blauwe kop te volgen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Emerput - Vogelkijkhut

GPS 51.61208009169677, 4.644397877732914