Kelsdonk - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Vanuit het kijkscherm heeft u zicht op een plasje, waar u in het voorjaar bijvoorbeeld grutto's kunt zien. In de bosjes treft u blauwborst aan.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd DEZE HUT IS NIET BEREIKBAAR Gehele jaar. Het is aan te raden om laarzen mee te nemen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Koekoek
2024-04-22 2 Blauwborst
2024-04-22 1 Kleine Karekiet
2024-04-22 1 Nachtegaal
2024-04-22 1 Rietgors
2024-04-22 1 Roodborsttapuit
2024-04-21 1 Ooievaar
2024-04-21 1 Lepelaar
2024-04-21 2 Kneu
2024-04-21 1 Kleine Plevier
2024-04-21 1 Gele Kwikstaart
2024-04-21 1 Fitis
2024-04-21 1 Rietzanger
2024-04-21 1 Roodborsttapuit
2024-04-21 1 Blauwe Reiger
2024-04-21 1 Vink
2024-04-21 1 Tjiftjaf
2024-04-21 14 Wilde Eend
2024-04-21 1 Cetti's Zanger
2024-04-21 2 Gele Kwikstaart

Te bereiken door vanaf de Westpolderplas de polder in te lopen en de palen met blauwe kop te volgen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Emerput - Vogelkijkhut

GPS 51.61208, 4.64440