Engbertsdijksvenen- Vogelkijkscherm 't Krik-eantie

Dodaarzen, wintertalingen en slobeenden zijn slechts een paar van de soorten die u hier kunt aantreffen. De Engbertsdijkvenen is een vrij groot gebied dat bestaat uit veen, heide en vennen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Boompieper
2021-06-20 1 Fitis
2021-06-20 3 Kuifeend
2021-06-20 1 Zwartkop
2021-06-20 1 Grasmus
2021-06-20 1 Boomvalk
2021-06-20 1 Koekoek
2021-06-20 2 Fitis
2021-06-20 1 Pimpelmees
2021-06-20 1 Zwartkop
2021-06-20 1 Zanglijster
2021-06-20 1 Vink
2021-06-19 1 Roodborsttapuit
2021-06-19 1 Kneu
2021-06-19 1 Rietgors
2021-06-19 1 Koekoek
2021-06-19 1 Gele Kwikstaart
2021-06-19 1 Roodborsttapuit
2021-06-19 1 Boompieper
2021-06-19 1 Boompieper

Vanaf de N36 gaat u bij Westerhaar richting Kloosterhaar, de N341 op. Bij de kruising te Sibculo slaat u rechtsaf, de Paterswal op. Hier kunt u parkeren bij het Veenmuseum, vervolgens ter voet naar het kijkscherm. (15 minuten) Komende vanaf Bruine haar of de Pollen, u kunt het best de auto parkeren op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de oude hoevenweg nabij de Pollen. Vanaf hier ter voet naar de hut. (10 - 15 minuten)

Route via Google Maps

GPS 52.44838, 6.66702