Engbertsdijksvenen- Vogelkijkscherm 't Krik-eantie

Dodaarzen, wintertalingen en slobeenden zijn slechts een paar van de soorten die u hier kunt aantreffen. De Engbertsdijkvenen is een vrij groot gebied dat bestaat uit veen, heide en vennen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-21 4 Sperwer
2021-10-21 5 Sijs
2021-10-21 3 Watersnip
2021-10-21 5 Veldleeuwerik
2021-10-21 36 Kievit
2021-10-21 1 Keep
2021-10-21 1 Slechtvalk
2021-10-21 2 Witte Kwikstaart
2021-10-21 2 Buizerd
2021-10-21 90 Spreeuw
2021-10-21 20 Koperwiek
2021-10-21 1 Visarend
2021-10-21 6 Smient
2021-10-21 170 Vink
2021-10-21 1 Rietgors
2021-10-20 1 Kolgans
2021-10-20 1 Koperwiek
2021-10-20 1 Keep
2021-10-18 1 Roodborst
2021-10-18 8 Staartmees

Vanaf de N36 gaat u bij Westerhaar richting Kloosterhaar, de N341 op. Bij de kruising te Sibculo slaat u rechtsaf, de Paterswal op. Hier kunt u parkeren bij het Veenmuseum, vervolgens ter voet naar het kijkscherm. (15 minuten) Komende vanaf Bruine haar of de Pollen, u kunt het best de auto parkeren op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de oude hoevenweg nabij de Pollen. Vanaf hier ter voet naar de hut. (10 - 15 minuten)

Route via Google Maps

GPS 52.44838, 6.66702