Engbertsdijksvenen - Vogelkijkhut de Pluus

De Engbertsdijkvenen is een vrij groot gebied dat bestaat uit veen, heide en vennen. Vanuit de vogelkijkhut heeft u zicht op een grote plas. Er zijn hier vaak vogels op doortrek te zien. Let op voor veldleeuweriken en graspiepers. In het gebied heeft u kans op klapekster en blauwe kiekendief. Verder zijn op het water diverse eendensoorten te verwachten.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd U kunt het gebied de gehele dag bezoeken. Het meest interessant is de periode van april tot juni, omdat er dan veel zangvogels te horen zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-07 10 Wilde Eend
2022-10-07 2 Watersnip
2022-10-07 1 Barmsijs onbekend
2022-10-07 1 Witte Kwikstaart
2022-10-05 2 Bontbekplevier
2022-10-05 5 Kemphaan
2022-10-05 1 Roodborsttapuit
2022-10-05 1 Roodborsttapuit
2022-10-05 1 Grote Lijster
2022-10-05 1 Torenvalk
2022-10-05 3 Putter
2022-10-05 50 Kievit
2022-10-05 10 Kneu
2022-10-05 1 Grote Lijster
2022-10-05 1 Koperwiek
2022-10-02 8 Bonte Strandloper
2022-10-02 1 Bontbekplevier
2022-10-01 1 Torenvalk
2022-10-01 1 Paapje
2022-10-01 1 Roodborsttapuit

Vanaf de N36 bij Westerhaar gaat u richting Kloosterhaar, de N341 op. Net voor Kloosterhaar is aan de rechterkant een parkeerplaats. Vanaf daar is het ongeveer 1 km in zuidelijke richting lopen over een zandpad met een smalspoorlijn.

Route via Google Maps

GPS 52.48251, 6.66735