Engbertsdijksvenen - Vogelkijkhut de Pluus

De Engbertsdijkvenen is een vrij groot gebied dat bestaat uit veen, heide en vennen. Vanuit de vogelkijkhut heeft u zicht op een grote plas. Er zijn hier vaak vogels op doortrek te zien. Let op voor veldleeuweriken en graspiepers. In het gebied heeft u kans op klapekster en blauwe kiekendief. Verder zijn op het water diverse eendensoorten te verwachten.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd U kunt het gebied de gehele dag bezoeken. Het meest interessant is de periode van april tot juni, omdat er dan veel zangvogels te horen zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-15 2 Geoorde Fuut
2021-06-14 1 Boomklever
2021-06-14 1 Kievit
2021-06-14 1 Boerenzwaluw
2021-06-14 1 Zwarte Kraai
2021-06-14 1 Buizerd
2021-06-14 1 Boompieper
2021-06-13 1 Gekraagde Roodstaart
2021-06-13 1 Grauwe Klauwier
2021-06-13 1 Grasmus
2021-06-13 1 Kokmeeuw
2021-06-13 2 Kleine Plevier
2021-06-13 1 Wintertaling
2021-06-13 1 Gele Kwikstaart
2021-06-13 1 Kievit
2021-06-13 1 Rietgors
2021-06-13 1 Grauwe Gans
2021-06-13 3 Dodaars
2021-06-13 1 Roodborsttapuit
2021-06-13 1 Buizerd

Vanaf de N36 bij Westerhaar gaat u richting Kloosterhaar, de N341 op. Net voor Kloosterhaar is aan de rechterkant een parkeerplaats. Vanaf daar is het ongeveer 1 km in zuidelijke richting lopen over een zandpad met een smalspoorlijn.

Route via Google Maps

GPS 52.48251, 6.66735