Engbertsdijksvenen - Vogelkijkhut de Pluus

De Engbertsdijkvenen is een vrij groot gebied dat bestaat uit veen, heide en vennen. Vanuit de vogelkijkhut heeft u zicht op een grote plas. Er zijn hier vaak vogels op doortrek te zien. Let op voor veldleeuweriken en graspiepers. In het gebied heeft u kans op klapekster en blauwe kiekendief. Verder zijn op het water diverse eendensoorten te verwachten.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd U kunt het gebied de gehele dag bezoeken. Het meest interessant is de periode van april tot juni, omdat er dan veel zangvogels te horen zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Bonte Vliegenvanger
2024-04-22 1 Gekraagde Roodstaart
2024-04-22 1 Boompieper
2024-04-22 1 Fitis
2024-04-22 7 Grauwe Gans
2024-04-22 1 Blauwborst
2024-04-22 1 Blauwborst
2024-04-22 1 Geelgors
2024-04-22 1 Boompieper
2024-04-22 1 Blauwborst
2024-04-22 1 Rietgors
2024-04-22 1 Krakeend
2024-04-22 1 Torenvalk
2024-04-22 1 Oeverzwaluw
2024-04-22 1 Gekraagde Roodstaart
2024-04-22 1 Geelgors
2024-04-22 1 Grasmus
2024-04-22 1 Gekraagde Roodstaart
2024-04-22 2 Havik
2024-04-22 5 Slobeend

Vanaf de N36 bij Westerhaar gaat u richting Kloosterhaar, de N341 op. Net voor Kloosterhaar is aan de rechterkant een parkeerplaats. Vanaf daar is het ongeveer 1 km in zuidelijke richting lopen over een zandpad met een smalspoorlijn.

Route via Google Maps

GPS 52.48251, 6.66735