Engbertsdijksvenen - Vogelkijkhut de Pluus

De Engbertsdijkvenen is een vrij groot gebied dat bestaat uit veen, heide en vennen. Vanuit de vogelkijkhut heeft u zicht op een grote plas. Er zijn hier vaak vogels op doortrek te zien. Let op voor veldleeuweriken en graspiepers. In het gebied heeft u kans op klapekster en blauwe kiekendief. Verder zijn op het water diverse eendensoorten te verwachten.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd U kunt het gebied de gehele dag bezoeken. Het meest interessant is de periode van april tot juni, omdat er dan veel zangvogels te horen zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-01-21 1 Merel
2022-01-21 20 Toendrarietgans
2022-01-21 1 Smelleken
2022-01-21 1 Grote Bonte Specht
2022-01-21 1 Winterkoning
2022-01-21 1 Waterral
2022-01-21 1 Waterpieper
2022-01-21 1 Havik
2022-01-21 1 Rietgors
2022-01-21 2 Smelleken
2022-01-21 1 Waterpieper
2022-01-21 1 Buizerd
2022-01-21 1 Klapekster
2022-01-21 9 Wintertaling
2022-01-21 1 Havik
2022-01-21 1 Watersnip
2022-01-21 1 Gaai
2022-01-21 1 Groene Specht
2022-01-16 1 Grote Zilverreiger
2022-01-16 3 Kuifeend

Vanaf de N36 bij Westerhaar gaat u richting Kloosterhaar, de N341 op. Net voor Kloosterhaar is aan de rechterkant een parkeerplaats. Vanaf daar is het ongeveer 1 km in zuidelijke richting lopen over een zandpad met een smalspoorlijn.

Route via Google Maps

GPS 52.48251, 6.66735