Engbertsdijksvenen - Vogelkijkhut de Pluus

De Engbertsdijkvenen is een vrij groot gebied dat bestaat uit veen, heide en vennen. Vanuit de vogelkijkhut heeft u zicht op een grote plas. Er zijn hier vaak vogels op doortrek te zien. Let op voor veldleeuweriken en graspiepers. In het gebied heeft u kans op klapekster en blauwe kiekendief. Verder zijn op het water diverse eendensoorten te verwachten.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd U kunt het gebied de gehele dag bezoeken. Het meest interessant is de periode van april tot juni, omdat er dan veel zangvogels te horen zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-19 1 Rietgors
2021-10-19 1 Buizerd
2021-10-19 1 Grote Lijster
2021-10-19 50 Koperwiek
2021-10-19 1 Zanglijster
2021-10-19 2 Kraanvogel
2021-10-19 1 Boomkruiper
2021-10-19 1 Merel
2021-10-19 50 Keep
2021-10-16 1 Roodborsttapuit
2021-10-16 1 Buizerd
2021-10-16 1 Gaai
2021-10-16 10 Graspieper
2021-10-16 2 Veldleeuwerik
2021-10-16 1 Kramsvogel
2021-10-09 1 Visarend
2021-10-09 1 Buizerd
2021-10-09 1 Veldleeuwerik
2021-10-09 7 Kievit
2021-10-09 2 Kneu

Vanaf de N36 bij Westerhaar gaat u richting Kloosterhaar, de N341 op. Net voor Kloosterhaar is aan de rechterkant een parkeerplaats. Vanaf daar is het ongeveer 1 km in zuidelijke richting lopen over een zandpad met een smalspoorlijn.

Route via Google Maps

GPS 52.48251, 6.66735