Haaksbergerveen - Parkeerplaats Siberië en Wennewickweg

In dit veengebied met natte heide ligt een aantal plassen. U kunt hier geelgorzen zien, veldleeuweriken, roodborsttapuiten en gedurende de winter misschien wel een klapekster. Op de vennetjes kunt u eendensoorten zien en langs de kant met wat geluk foeragerende watersnippen.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-21 1 Torenvalk
2024-04-21 2 Wintertaling
2024-04-21 1 Watersnip
2024-04-21 1 Bruine Kiekendief
2024-04-21 1 Houtduif
2024-04-21 1 Grote Bonte Specht
2024-04-21 1 Zwartkop
2024-04-21 4 Raaf
2024-04-21 4 Spreeuw
2024-04-21 2 Kokmeeuw
2024-04-21 1 Gekraagde Roodstaart
2024-04-21 1 Bonte Vliegenvanger
2024-04-21 1 Waterral
2024-04-21 1 Tuinfluiter
2024-04-20 1 Zwarte Specht
2024-04-20 1 Vink
2024-04-20 3 Dodaars
2024-04-20 4 Slobeend
2024-04-20 6 Kuifeend
2024-04-20 1 Gekraagde Roodstaart

Wanneer u vanaf Haaksbergen de weg richting Buurse neemt, slaat u de laatste verharde weg in voor de grens met Duitsland. Rijd de R. Münsterdijk in tot de Wennewicksweg. Ga links en rijd de weg uit tot de parkeerplaats.

Route via Google Maps

GPS 52.12022, 6.75977