Haaksbergerveen - Parkeerplaats Siberië en Wennewickweg

In dit veengebied met natte heide ligt een aantal plassen. U kunt hier geelgorzen zien, veldleeuweriken, roodborsttapuiten en gedurende de winter misschien wel een klapekster. Op de vennetjes kunt u eendensoorten zien en langs de kant met wat geluk foeragerende watersnippen.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Kleine Karekiet
2021-06-20 1 Grasmus
2021-06-20 2 Fitis
2021-06-19 1 Matkop
2021-06-16 1 Kleine Karekiet
2021-06-15 1 Wielewaal
2021-06-15 1 Dodaars
2021-06-14 1 Tuinfluiter
2021-06-14 1 Grote Lijster
2021-06-14 1 Koolmees
2021-06-14 1 Groene Specht
2021-06-14 1 Holenduif
2021-06-14 1 Zwarte Roodstaart
2021-06-13 1 Boomvalk
2021-06-13 1 Blauwborst
2021-06-11 2 Wespendief
2021-06-11 1 Fitis
2021-06-10 1 Grasmus
2021-06-10 2 Tuinfluiter
2021-06-10 1 Vink

Wanneer u vanaf Haaksbergen de weg richting Buurse neemt, slaat u de laatste verharde weg in voor de grens met Duitsland. Rijd de R. Münsterdijk in tot de Wennewicksweg. Ga links en rijd de weg uit tot de parkeerplaats.

Route via Google Maps

GPS 52.12022, 6.75977