Haaksbergerveen - Vogelkijkscherm

In dit veengebied met natte heide ligt een aantal plassen. U kunt hier geelgorzen zien, veldleeuweriken, roodborsttapuiten en gedurende de winter misschien wel een klapekster.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 52.13349, 6.78733