Haaksbergerveen - Vogelkijkscherm

In dit veengebied met natte heide ligt een aantal plassen. U kunt hier geelgorzen zien, veldleeuweriken, roodborsttapuiten en gedurende de winter misschien wel een klapekster.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 6 Kievit
2021-06-20 1 Koekoek
2021-06-20 1 Zwarte Ooievaar
2021-06-20 2 Kuifeend
2021-06-20 1 Zanglijster
2021-06-20 2 Koekoek
2021-06-20 10 Kievit
2021-06-20 1 Veldleeuwerik
2021-06-17 1 Steenuil
2021-06-16 1 Nijlgans
2021-06-16 2 Kievit
2021-06-16 1 Roodborsttapuit
2021-06-16 1 Buizerd
2021-06-15 1 Gekraagde Roodstaart
2021-06-15 3 Roodborsttapuit
2021-06-15 1 Geelgors
2021-06-15 1 Kneu
2021-06-15 1 Bruine Kiekendief
2021-06-15 1 Grote Bonte Specht
2021-06-15 4 Roodborsttapuit

GPS 52.13349, 6.78733