De Tjamme - Vogelkijkscherm

Kemphaan, zwarte ruiter, kluut en watersnip. Dat zijn slechts een aantal van de soorten die u hier kunt waarnemen. Het gebied is goed vochtig en dat trekt veel vogelsoorten aan.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-13 18 Lepelaar
2021-06-13 23 Lepelaar
2021-06-11 1 Roodborsttapuit
2021-06-09 6 Ooievaar
2021-06-06 4 Knobbelzwaan
2021-06-06 50 Krakeend
2021-06-06 60 Wilde Eend
2021-06-06 5 Slobeend
2021-06-06 15 Kuifeend
2021-06-06 1 Bruine Kiekendief
2021-06-06 1 Kluut
2021-06-06 2 Lepelaar
2021-06-06 3 Krooneend
2021-06-06 4 Gierzwaluw
2021-06-06 1 Koekoek
2021-06-05 7 Ooievaar
2021-06-05 1 Zomertaling
2021-06-04 1 Grasmus
2021-06-04 1 Bosrietzanger
2021-06-04 1 Roodborsttapuit

Dit scherm ligt ten noordoosten van het natuurreservaat aan de C.G. Wiegersweg. De C.G. Wiegersweg is de weg van Beerta naar Finsterwolde. Het scherm staat vlakbij een parkeerstrook langs de weg. Ga het dijkje op en u bent er.

Route via Google Maps

GPS 53.18446, 7.10460