De Tjamme - Vogelkijkscherm

Kemphaan, zwarte ruiter, kluut en watersnip. Dat zijn slechts een aantal van de soorten die u hier kunt waarnemen. Het gebied is goed vochtig en dat trekt veel vogelsoorten aan.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-25 1 Tjiftjaf
2021-02-25 1 Veldleeuwerik
2021-02-25 1 Groenling
2021-02-25 1 Grote Lijster
2021-02-25 1 Geelgors
2021-02-23 1 Goudvink
2021-02-22 30 Smient
2021-02-22 30 Wintertaling
2021-02-22 1 Pijlstaart
2021-02-22 1000 Kolgans
2021-02-22 1 Appelvink
2021-02-22 1 Grote Lijster
2021-02-22 1 Boomklever
2021-02-22 1 Veldleeuwerik
2021-02-22 1 Graspieper
2021-02-22 1 Veldleeuwerik
2021-02-22 1 Rietgors
2021-02-22 1 Smient
2021-02-22 1 Buizerd
2021-02-22 2 Aalscholver

Dit scherm ligt ten noordoosten van het natuurreservaat aan de C.G. Wiegersweg. De C.G. Wiegersweg is de weg van Beerta naar Finsterwolde. Het scherm staat vlakbij een parkeerstrook langs de weg. Ga het dijkje op en u bent er.

Route via Google Maps

GPS 53.184455476883834, 7.104596799515998