De Tjamme - Vogelkijkscherm - VERWIJDERD

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Kemphaan, zwarte ruiter, kluut en watersnip. Dat zijn slechts een aantal van de soorten die u hier kunt waarnemen. Het gebied is goed vochtig en dat trekt veel vogelsoorten aan.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd VERWIJDERD
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Witte Kwikstaart
2024-04-22 2 Grauwe Gans
2024-04-20 1 Snor
2024-04-20 2 Rietzanger
2024-04-20 1 Bruine Kiekendief
2024-04-20 2 Knobbelzwaan
2024-04-20 1 Aalscholver
2024-04-20 2 Nijlgans
2024-04-20 25 Grauwe Gans
2024-04-18 1 Ooievaar
2024-04-18 1 Witte Kwikstaart
2024-04-14 1 Porseleinhoen
2024-04-14 1 Roerdomp
2024-04-14 2 Watersnip
2024-04-14 1 Roerdomp
2024-04-14 1 Porseleinhoen
2024-04-14 1 Roerdomp
2024-04-14 1 Porseleinhoen
2024-04-12 1 Waterhoen
2024-04-10 1 Rietzanger

GPS 53.18446, 7.10460