Dollard - De Kiekkaaste - Buitendijkse Vogelkijkhut

De Kiekkaaste is de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland en geeft een goed zicht op de slikvelden van de Dollard. Een goede plek om honderden bonte strandlopers te zien, of andere op het slik foeragerende vogels. Soms worden op de kwelders fraters waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het is niet aan te raden deze plek te bezoeken bij harde wind.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-07-18 1 Huiszwaluw
2018-07-18 2 Baardman
2018-07-09 1 Bruine Kiekendief
2018-07-07 37 Huiszwaluw
2018-07-07 1 Waterral
2018-07-06 1 Zwarte Roodstaart
2018-07-06 1 Grauwe Vliegenvanger
2018-07-06 1 Ringmus
2018-07-01 1 Snor
2018-06-29 2 Baardman
2018-06-29 1 Kleine Karekiet
2018-06-29 2 Rietgors
2018-06-29 1 Snor
2018-06-29 1 Wulp
2018-06-29 200 Zwarte Ruiter
2018-06-29 60 Tureluur
2018-06-29 23 Kievit
2018-06-29 7 Wulp
2018-06-29 1 Grote Mantelmeeuw
2018-06-29 6 Bergeend

De hut staat op de kwelders bij Nieuwe Statenzijl. Vanaf Groningen of Winschoten neemt u de A7 richting Nieuweschans. Bij Nieuweschans (afslag 49) gaat u de N968 richting Drieborg op. Bij Drieborg gaat u rechtsaf naar de Kroonpolder en vervolgens gaat u via de Kroonpolder naar de Reiderwolderpolder. In de Reiderwolderpolder gaat u op de t-splitsing rechtsaf naar Nieuwe Statenzijl. De ingang van het wandelpad is naast de sluizen gelegen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
De Tjamme - Vogelkijkscherm

GPS 53.23671779804898, 7.206411795431525