Dollard - De Kiekkaaste - Buitendijkse Vogelkijkhut

De Kiekkaaste is de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland en geeft een goed zicht op de slikvelden van de Dollard. Een goede plek om honderden bonte strandlopers te zien, of andere op het slik foeragerende vogels. Soms worden op de kwelders fraters waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Van 23 maart t/m 1 april 2022 is de hut niet te bereiken ivm onderhoud. Het is niet aan te raden deze plek te bezoeken bij harde wind.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-15 1 Wespendief
2022-05-15 1 Bruine Kiekendief
2022-05-15 1 Rietgors
2022-05-15 6 Boerenzwaluw
2022-05-15 1 Bergeend
2022-05-15 10 Huiszwaluw
2022-05-15 19 Holenduif
2022-05-15 4 Kuifeend
2022-05-15 2 Krakeend
2022-05-15 11 Kokmeeuw
2022-05-15 11 Wilde Eend
2022-05-15 5 Wintertaling
2022-05-15 3 Rietzanger
2022-05-15 4 Rietgors
2022-05-15 2 Koekoek
2022-05-15 2 Putter
2022-05-14 1 Koekoek
2022-05-14 1 Ringmus
2022-05-14 1 Brandgans
2022-05-14 1 Huiszwaluw

De hut staat op de kwelders bij Nieuwe Statenzijl. Vanaf Groningen of Winschoten neemt u de A7 richting Nieuweschans. Bij Nieuweschans (afslag 49) gaat u de N968 richting Drieborg op. Bij Drieborg gaat u rechtsaf naar de Kroonpolder en vervolgens gaat u via de Kroonpolder naar de Reiderwolderpolder. In de Reiderwolderpolder gaat u op de t-splitsing rechtsaf naar Nieuwe Statenzijl. De ingang van het wandelpad is naast de sluizen gelegen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 53.23672, 7.20641