Dollard - De Kiekkaaste - Buitendijkse Vogelkijkhut

De Kiekkaaste is de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland en geeft een goed zicht op de slikvelden van de Dollard. Een goede plek om honderden bonte strandlopers te zien, of andere op het slik foeragerende vogels. Soms worden op de kwelders fraters waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het is niet aan te raden deze plek te bezoeken bij harde wind.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-17 1 Kneu
2019-07-17 1 Rietzanger
2019-07-17 1 Rietgors
2019-07-17 1 Bergeend
2019-07-17 1 Bruine Kiekendief
2019-07-17 1 Koekoek
2019-07-17 1 Visdief
2019-07-17 1 Aalscholver
2019-07-17 1 Kleine Karekiet
2019-07-17 1 Oeverzwaluw
2019-07-17 1 Huiszwaluw
2019-07-17 1 Stormmeeuw
2019-07-13 1 Tureluur
2019-07-13 1 Wulp
2019-07-13 1 Bruine Kiekendief
2019-07-12 1 Huismus
2019-07-12 11 Boerenzwaluw
2019-07-12 1 Kokmeeuw
2019-07-12 1 Meeuw (Larus) onbekend
2019-07-12 1 Kokmeeuw

De hut staat op de kwelders bij Nieuwe Statenzijl. Vanaf Groningen of Winschoten neemt u de A7 richting Nieuweschans. Bij Nieuweschans (afslag 49) gaat u de N968 richting Drieborg op. Bij Drieborg gaat u rechtsaf naar de Kroonpolder en vervolgens gaat u via de Kroonpolder naar de Reiderwolderpolder. In de Reiderwolderpolder gaat u op de t-splitsing rechtsaf naar Nieuwe Statenzijl. De ingang van het wandelpad is naast de sluizen gelegen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
De Tjamme - Vogelkijkscherm

GPS 53.23671779804898, 7.206411795431525