Dollard - De Kiekkaaste - Buitendijkse Vogelkijkhut

De Kiekkaaste is de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland en geeft een goed zicht op de slikvelden van de Dollard. Een goede plek om honderden bonte strandlopers te zien, of andere op het slik foeragerende vogels. Soms worden op de kwelders fraters waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het is niet aan te raden deze plek te bezoeken bij harde wind.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-17 2 Baardman
2020-02-14 1 Rietgors
2020-02-14 10 Baardman
2020-02-08 24 Meerkoet
2020-02-08 26 Wilde Eend
2020-02-08 6 Krakeend
2020-02-08 2 Kuifeend
2020-02-08 1 Grote Zilverreiger
2020-02-08 1 Buizerd
2020-02-08 1 Torenvalk
2020-02-08 1 Blauwe Reiger
2020-02-07 40 Kuifeend
2020-02-07 1 Aalscholver
2020-02-07 15 Baardman
2020-02-07 5 Wilde Eend
2020-02-07 2 Wilde Eend
2020-02-07 150 Wintertaling
2020-02-07 1 Bergeend
2020-02-07 2 Wulp
2020-02-07 9 Grauwe Gans

De hut staat op de kwelders bij Nieuwe Statenzijl. Vanaf Groningen of Winschoten neemt u de A7 richting Nieuweschans. Bij Nieuweschans (afslag 49) gaat u de N968 richting Drieborg op. Bij Drieborg gaat u rechtsaf naar de Kroonpolder en vervolgens gaat u via de Kroonpolder naar de Reiderwolderpolder. In de Reiderwolderpolder gaat u op de t-splitsing rechtsaf naar Nieuwe Statenzijl. De ingang van het wandelpad is naast de sluizen gelegen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
De Tjamme - Vogelkijkscherm

GPS 53.23671779804898, 7.206411795431525