Dollard - De Kiekkaaste - Buitendijkse Vogelkijkhut

De Kiekkaaste is de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland en geeft een goed zicht op de slikvelden van de Dollard. Een goede plek om honderden bonte strandlopers te zien, of andere op het slik foeragerende vogels. Soms worden op de kwelders fraters waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het is niet aan te raden deze plek te bezoeken bij harde wind.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-11 5 Wulp
2021-01-11 2 Aalscholver
2021-01-11 2 Zwarte Kraai
2021-01-11 1 Buizerd
2021-01-11 18 Wintertaling
2021-01-11 10 Wilde Eend
2021-01-11 1 Blauwe Kiekendief
2021-01-11 2 Krakeend
2021-01-11 50 Kievit
2021-01-11 10 Bergeend
2021-01-11 20 Grauwe Gans
2021-01-11 10 Baardman
2021-01-07 1 Buizerd
2021-01-07 1 Rietgors
2021-01-07 16 Meerkoet
2021-01-07 1 Torenvalk
2021-01-04 1 Buizerd
2021-01-04 4 Meerkoet
2021-01-04 2 Kuifeend
2021-01-04 3 Wilde Eend

De hut staat op de kwelders bij Nieuwe Statenzijl. Vanaf Groningen of Winschoten neemt u de A7 richting Nieuweschans. Bij Nieuweschans (afslag 49) gaat u de N968 richting Drieborg op. Bij Drieborg gaat u rechtsaf naar de Kroonpolder en vervolgens gaat u via de Kroonpolder naar de Reiderwolderpolder. In de Reiderwolderpolder gaat u op de t-splitsing rechtsaf naar Nieuwe Statenzijl. De ingang van het wandelpad is naast de sluizen gelegen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
De Tjamme - Vogelkijkscherm

GPS 53.23671779804898, 7.206411795431525