Dollard - De Kiekkaaste - Buitendijkse Vogelkijkhut

De Kiekkaaste is de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland en geeft een goed zicht op de slikvelden van de Dollard. Een goede plek om honderden bonte strandlopers te zien, of andere op het slik foeragerende vogels. Soms worden op de kwelders fraters waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het is niet aan te raden deze plek te bezoeken bij harde wind.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-02-22 50 Kramsvogel
2018-02-22 1 Blauwe Kiekendief
2018-02-22 1 Grote Zaagbek
2018-02-22 1 Oosterse Zwarte Roodstaart
2018-02-21 1 Oosterse Zwarte Roodstaart
2018-02-21 12 Strandleeuwerik
2018-02-21 1 Oosterse Zwarte Roodstaart
2018-02-21 1 IJsvogel
2018-02-21 12 Kneu
2018-02-21 2 Holenduif
2018-02-21 64 Smient
2018-02-21 130 Brandgans
2018-02-21 1 Oosterse Zwarte Roodstaart
2018-02-21 10 Kuifeend
2018-02-21 10 Krakeend
2018-02-21 50 Smient
2018-02-21 2 Grote Zaagbek
2018-02-21 20 Wilde Eend
2018-02-21 20 Wintertaling
2018-02-21 20 Bergeend

De hut staat op de kwelders bij Nieuwe Statenzijl. Vanaf Groningen of Winschoten neemt u de A7 richting Nieuweschans. Bij Nieuweschans (afslag 49) gaat u de N968 richting Drieborg op. Bij Drieborg gaat u rechtsaf naar de Kroonpolder en vervolgens gaat u via de Kroonpolder naar de Reiderwolderpolder. In de Reiderwolderpolder gaat u op de t-splitsing rechtsaf naar Nieuwe Statenzijl. De ingang van het wandelpad is naast de sluizen gelegen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
De Tjamme - Vogelkijkscherm

GPS 53.23671779804898, 7.206411795431525