Dollard - De Kiekkaaste - Buitendijkse Vogelkijkhut

De Kiekkaaste is de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland en geeft een goed zicht op de slikvelden van de Dollard. Een goede plek om honderden bonte strandlopers te zien, of andere op het slik foeragerende vogels. Soms worden op de kwelders fraters waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het is niet aan te raden deze plek te bezoeken bij harde wind.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-12 1 Houtduif
2021-06-12 1 Koekoek
2021-06-12 1 Kleine Plevier
2021-06-12 1 Putter
2021-06-12 1 Blauwborst
2021-06-12 1 Zwarte Roodstaart
2021-06-12 1 Blauwborst
2021-06-12 7 Grutto
2021-06-12 1 Zwarte Ruiter
2021-06-11 1 Sprinkhaanzanger
2021-06-11 1 Bosrietzanger
2021-06-11 1 Kleine Karekiet
2021-06-11 1 Ringmus
2021-06-11 1 Winterkoning
2021-06-11 1 Gekraagde Roodstaart
2021-06-11 1 Woudaap
2021-06-11 1 Baardman
2021-06-11 1 Slobeend
2021-06-11 1 Visdief
2021-06-11 1 Wulp

De hut staat op de kwelders bij Nieuwe Statenzijl. Vanaf Groningen of Winschoten neemt u de A7 richting Nieuweschans. Bij Nieuweschans (afslag 49) gaat u de N968 richting Drieborg op. Bij Drieborg gaat u rechtsaf naar de Kroonpolder en vervolgens gaat u via de Kroonpolder naar de Reiderwolderpolder. In de Reiderwolderpolder gaat u op de t-splitsing rechtsaf naar Nieuwe Statenzijl. De ingang van het wandelpad is naast de sluizen gelegen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
De Tjamme - Vogelkijkscherm

GPS 53.23672, 7.20641