Beneden Regge - Archemermaten

In het dal van rivier de Regge bij Archem ligt dit natuurontwikkelingsgebied Archemermaten van Landschap Overijssel. Dit gebied is in het begin van de negentiger jaren ingericht. Het grootste deel wordt begraasd met runderen van april tot en met oktober. Op een bult aan de Marsweg is een scherm geplaatst waarover naar de aangelegde plassen in het natte gebied gekeken kan worden. Recht tegenover het scherm staat een ooievaarsnest waar vanaf 2011 gebroed word. In de plassen zijn o.a. regelmatig knobbelzwanen, ganzen, eenden, (zilver) reigers te zien. Daarnaast komen in de omgeving ook de grauwe klauwier, de gele kwikstaart en oeverzwaluw voor. De rivier de Regge heeft in 2012 weer haar oude loop teruggekregen, toen zijn de kades verdwenen. Bij hoogwater kan het natuurgebied weer onder water komen te staan en dient dan als tijdelijke waterberging.

Type Scherm
Beheerder Landschap Overijssel
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-29 1 IJsvogel
2023-01-29 1 IJsvogel
2023-01-29 1 Goudvink
2023-01-28 1 Grote Gele Kwikstaart
2023-01-09 1 Bokje
2023-01-03 80 Sijs
2023-01-02 1 Steenuil
2023-01-02 1 Appelvink
2022-12-31 1 Appelvink
2022-12-31 2 Buizerd
2022-12-31 2 Raaf
2022-12-31 6 Ooievaar
2022-12-31 1 Vuurgoudhaan
2022-12-31 2 Geelgors
2022-12-31 2 Koolmees
2022-12-31 20 Toendrarietgans
2022-12-31 1 Pimpelmees
2022-12-31 3 Houtduif
2022-12-31 1 Boomkruiper
2022-12-31 1 Roodborst

Neem de afslag van de N347 ter hoogte van Lemele naar Archem/Marienberg. Bij de eerstvolgende kruising rijdt u rechtdoor het zandpad op. Op het moment dat de weg een bocht maakt staat aan de linkerkant het vogelkijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Junner Koeland - vogelkijkhut

GPS 52.46835, 6.44585