Beneden Regge - Archemermaten

In het dal van rivier de Regge bij Archem ligt dit natuurontwikkelingsgebied Archemermaten van Landschap Overijssel. Dit gebied is in het begin van de negentiger jaren ingericht. Het grootste deel wordt begraasd met runderen van april tot en met oktober. Op een bult aan de Marsweg is een scherm geplaatst waarover naar de aangelegde plassen in het natte gebied gekeken kan worden. Recht tegenover het scherm staat een ooievaarsnest waar vanaf 2011 gebroed word. In de plassen zijn o.a. regelmatig knobbelzwanen, ganzen, eenden, (zilver) reigers te zien. Daarnaast komen in de omgeving ook de grauwe klauwier, de gele kwikstaart en oeverzwaluw voor. De rivier de Regge heeft in 2012 weer haar oude loop teruggekregen, toen zijn de kades verdwenen. Bij hoogwater kan het natuurgebied weer onder water komen te staan en dient dan als tijdelijke waterberging.

Type Scherm
Beheerder Landschap Overijssel
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-18 1 Grauwe Klauwier
2021-07-16 1 Grauwe Klauwier
2021-07-16 1 Putter
2021-07-16 1 Grasmus
2021-07-16 1 Roodborsttapuit
2021-07-16 1 Rietgors
2021-07-16 1 Buizerd
2021-07-16 3 Geelgors
2021-07-16 1 Zwartkop
2021-07-07 1 Geelgors
2021-07-07 1 Wilde Eend
2021-07-07 1 Ooievaar
2021-07-07 1 Ooievaar
2021-07-07 1 Geelgors
2021-07-03 1 Witte Kwikstaart
2021-07-03 1 Grote Gele Kwikstaart
2021-06-26 2 Scholekster
2021-06-26 2 Scholekster
2021-06-26 3 Scholekster
2021-06-26 1 Kievit

Neem de afslag van de N347 ter hoogte van Lemele naar Archem/Marienberg. Bij de eerstvolgende kruising rijdt u rechtdoor het zandpad op. Op het moment dat de weg een bocht maakt staat aan de linkerkant het vogelkijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Junner Koeland - vogelkijkhut

GPS 52.46835, 6.44585