Beneden Regge - Archemermaten

In het dal van rivier de Regge bij Archem ligt dit natuurontwikkelingsgebied Archemermaten van Landschap Overijssel. Dit gebied is in het begin van de negentiger jaren ingericht. Het grootste deel wordt begraasd met runderen van april tot en met oktober. Op een bult aan de Marsweg is een scherm geplaatst waarover naar de aangelegde plassen in het natte gebied gekeken kan worden. Recht tegenover het scherm staat een ooievaarsnest waar vanaf 2011 gebroed word. In de plassen zijn o.a. regelmatig knobbelzwanen, ganzen, eenden, (zilver) reigers te zien. Daarnaast komen in de omgeving ook de grauwe klauwier, de gele kwikstaart en oeverzwaluw voor. De rivier de Regge heeft in 2012 weer haar oude loop teruggekregen, toen zijn de kades verdwenen. Bij hoogwater kan het natuurgebied weer onder water komen te staan en dient dan als tijdelijke waterberging.

Type Scherm
Beheerder Landschap Overijssel
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-11-18 20 Boomleeuwerik
2018-11-18 2 Keep
2018-11-18 1 Buizerd
2018-11-18 1 Stormmeeuw
2018-11-18 1 Kokmeeuw
2018-11-18 9 Grauwe Gans
2018-11-18 20 Boomleeuwerik
2018-11-18 2 Keep
2018-11-18 1 Heggenmus
2018-11-18 2 Koperwiek
2018-11-18 4 Zwarte Mees
2018-11-18 1 Glanskop
2018-11-18 1 Matkop
2018-11-18 2 Barmsijs onbekend
2018-11-18 3 Kruisbek
2018-11-18 1 Buizerd
2018-11-18 1 Goudvink
2018-11-17 1 Zwarte Mees
2018-11-17 1 Merel
2018-11-17 1 Grote Bonte Specht

Neem de afslag van de N347 ter hoogte van Lemele naar Archem/Marienberg. Bij de eerstvolgende kruising rijdt u rechtdoor het zandpad op. Op het moment dat de weg een bocht maakt staat aan de linkerkant het vogelkijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Junner Koeland - vogelkijkhut

GPS 52.46834655314596, 6.44585341662476