Beneden Regge - Archemermaten

In het dal van rivier de Regge bij Archem ligt dit natuurontwikkelingsgebied Archemermaten van Landschap Overijssel. Dit gebied is in het begin van de negentiger jaren ingericht. Het grootste deel wordt begraasd met runderen van april tot en met oktober. Op een bult aan de Marsweg is een scherm geplaatst waarover naar de aangelegde plassen in het natte gebied gekeken kan worden. Recht tegenover het scherm staat een ooievaarsnest waar vanaf 2011 gebroed word. In de plassen zijn o.a. regelmatig knobbelzwanen, ganzen, eenden, (zilver) reigers te zien. Daarnaast komen in de omgeving ook de grauwe klauwier, de gele kwikstaart en oeverzwaluw voor. De rivier de Regge heeft in 2012 weer haar oude loop teruggekregen, toen zijn de kades verdwenen. Bij hoogwater kan het natuurgebied weer onder water komen te staan en dient dan als tijdelijke waterberging.

Type Scherm
Beheerder Landschap Overijssel
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-10 1 Geelgors
2020-10-10 1 Tjiftjaf
2020-10-10 1 Boomklever
2020-10-10 1 Keep
2020-10-10 1 Grote Bonte Specht
2020-10-10 1 Glanskop
2020-10-10 4 Grote Gele Kwikstaart
2020-10-08 1 Bokje
2020-10-02 1 IJsvogel
2020-10-02 1 Grote Gele Kwikstaart
2020-09-18 2 Kuifmees
2020-09-18 1 Staartmees
2020-09-18 1 Gaai
2020-09-18 1 Grote Bonte Specht
2020-09-18 1 Grote Gele Kwikstaart
2020-09-18 1 Heggenmus
2020-09-18 1 Matkop
2020-09-18 1 Glanskop
2020-09-11 1 Steppekiekendief
2020-09-11 1 Gekraagde Roodstaart

Neem de afslag van de N347 ter hoogte van Lemele naar Archem/Marienberg. Bij de eerstvolgende kruising rijdt u rechtdoor het zandpad op. Op het moment dat de weg een bocht maakt staat aan de linkerkant het vogelkijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Junner Koeland - vogelkijkhut

GPS 52.46834655314596, 6.44585341662476