Breezanddijk - Afsluitdijk - Vogelkijkpunt

Ongeveer halverwege de Afsluitdijk heeft u vanaf Breezanddijk een prachtig uitzicht naar zowel het noorden als naar het zuiden (IJsselmeer). Vooral 's winters en tijdens de voor- en najaarstrek kunt u hier veel vogels zien, zoals: middelste zaagbek, grote zaagbek, nonnetje, dwergmeeuw, roodhalsfuut, roodkeelduiker en veel meer.

Type Overig
Beheerder Rijkswaterstaat
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken gedurende de winter of tijdens de trektijd, omdat de aantallen vogels dan het hoogst liggen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-03 1 Witte Kwikstaart
2022-09-25 1 Torenvalk
2022-09-25 1 Torenvalk
2022-09-25 1 Buizerd
2022-09-24 10 Fuut
2022-09-18 2 Eider
2022-09-18 1 Smient
2022-09-18 1 Oeverloper
2022-09-18 1 Pontische Meeuw
2022-09-18 1 Huiszwaluw
2022-09-18 1 Pontische Meeuw
2022-09-12 1 Torenvalk
2022-09-12 1 Torenvalk
2022-09-12 1 Torenvalk
2022-09-12 4 Torenvalk
2022-09-11 3 Gekraagde Roodstaart
2022-09-11 1 Braamsluiper
2022-09-11 1 Spotvogel
2022-09-11 1 Bonte Vliegenvanger
2022-09-09 10 Kokmeeuw

Wanneer u vanaf Noord-Holland over de Afsluitdijk richting Friesland rijdt, of andersom, slaat u af bij Breezanddijk.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 53.01959, 5.20540