Breezanddijk - Afsluitdijk - Vogelkijkpunt

Ongeveer halverwege de Afsluitdijk heeft u vanaf Breezanddijk een prachtig uitzicht naar zowel het noorden als naar het zuiden (IJsselmeer). Vooral 's winters en tijdens de voor- en najaarstrek kunt u hier veel vogels zien, zoals: middelste zaagbek, grote zaagbek, nonnetje, dwergmeeuw, roodhalsfuut, roodkeelduiker en veel meer.

Type Overig
Beheerder Rijkswaterstaat
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken gedurende de winter of tijdens de trektijd, omdat de aantallen vogels dan het hoogst liggen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-30 1 Kneu
2022-05-27 1 Grasmus
2022-05-27 10 Boerenzwaluw
2022-05-15 1 Grauwe Vliegenvanger
2022-05-09 4 Witte Kwikstaart
2022-05-09 1 Zwarte Kraai
2022-04-30 1 Boerenzwaluw
2022-04-30 2 Fuut
2022-04-27 3 Grauwe Gans
2022-04-23 1 Buizerd
2022-04-23 1 Huiszwaluw
2022-04-14 1 Boerenzwaluw
2022-04-09 1 Middelste Zaagbek
2022-04-04 3 Meerkoet
2022-03-27 1 Middelste Zaagbek
2022-03-27 2 Kuifeend
2022-03-27 2 Krooneend
2022-03-26 2 Witte Kwikstaart
2022-03-26 9 Stormmeeuw
2022-03-26 1 Witte Kwikstaart

Wanneer u vanaf Noord-Holland over de Afsluitdijk richting Friesland rijdt, of andersom, slaat u af bij Breezanddijk.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 53.01959, 5.20540