Breezanddijk - Afsluitdijk - Vogelkijkpunt

Ongeveer halverwege de Afsluitdijk heeft u vanaf Breezanddijk een prachtig uitzicht naar zowel het noorden als naar het zuiden (IJsselmeer). Vooral 's winters en tijdens de voor- en najaarstrek kunt u hier veel vogels zien, zoals: middelste zaagbek, grote zaagbek, nonnetje, dwergmeeuw, roodhalsfuut, roodkeelduiker en veel meer.

Type Overig
Beheerder Rijkswaterstaat
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken gedurende de winter of tijdens de trektijd, omdat de aantallen vogels dan het hoogst liggen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-17 1 Bladkoning
2023-09-16 2 Witte Kwikstaart
2023-09-16 2 Witte Kwikstaart
2023-09-14 1 Knobbelzwaan
2023-09-02 1 Zwarte Roodstaart
2023-09-02 2 Fuut
2023-09-02 1 Boerenzwaluw
2023-09-02 2 Meerkoet
2023-09-02 1 Zwarte Roodstaart
2023-09-02 1 Bruine Kiekendief
2023-09-02 2 Regenwulp
2023-09-02 1 Zwarte Roodstaart
2023-08-31 1 Grote Zaagbek
2023-08-31 1 Fuut
2023-08-31 1 Kuifeend
2023-08-31 10 Aalscholver
2023-08-31 1 Witte Kwikstaart
2023-08-31 1 Boerenzwaluw
2023-08-31 1 Torenvalk
2023-08-30 1 Dwergstern

Wanneer u vanaf Noord-Holland over de Afsluitdijk richting Friesland rijdt, of andersom, slaat u af bij Breezanddijk.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 53.01959, 5.20540