Vooroever - Kijkpunt

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Sinds de aanleg van de Afsluitdijk is op verscheidene plaatsen langs de IJsselmeerdijk (voor Wervershoof en Andijk) het land begonnen het water te veroveren. Er zijn buitendijks flinke stukken land aangegroeid. Slib hoopte zich op in de rustige oeverzones zodat rietkragen zich konden vestigen. Kraag werd veld en verlanding was het gevolg. In dit soort gebieden voelen veel vogels zich heel goed thuis. Over een lengte van 6 kilometer, tussen Onderdijk en Andijk, is nu een mengsel van natuur en recreatiemogelijkheden aanwezig. 's Zomers klinken hier onder andere rietzanger, kleine karekiet en blauwborst. Baardman en bruine kiekendief kunnen hier ook gezien worden. 's Winters wemelt het van de watervogels. De vogelkijkhut is helaas vernield, maar het uitkijkpunt is gewoon toegankelijk.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-19 1 Boerenzwaluw
2024-07-18 27 Grauwe Gans
2024-07-18 5 Kauw
2024-07-18 7 Knobbelzwaan
2024-07-18 2 Houtduif
2024-07-18 1 Torenvalk
2024-07-18 2 Merel
2024-07-18 1 Blauwe Reiger
2024-07-18 2 Meerkoet
2024-07-18 1 Zwartkop
2024-07-18 1 Merel
2024-07-18 1 Houtduif
2024-07-18 1 Winterkoning
2024-07-18 2 Pimpelmees
2024-07-17 1 Knobbelzwaan
2024-07-17 7 Huismus
2024-07-17 1 Huiszwaluw
2024-07-17 7 Huiszwaluw
2024-07-17 5 Grauwe Gans
2024-07-17 2 Pimpelmees

Bij Wervershoof volgt u de borden naar Vooroever. Er is ruime parkeergelegenheid. Loop het pad naar het noordwesten in. Aan het eind van het pad ligt het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 52.73941, 5.17692