Vooroever - Kijkpunt

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Sinds de aanleg van de Afsluitdijk is op verscheidene plaatsen langs de IJsselmeerdijk (voor Wervershoof en Andijk) het land begonnen het water te veroveren. Er zijn buitendijks flinke stukken land aangegroeid. Slib hoopte zich op in de rustige oeverzones zodat rietkragen zich konden vestigen. Kraag werd veld en verlanding was het gevolg. In dit soort gebieden voelen veel vogels zich heel goed thuis. Over een lengte van 6 kilometer, tussen Onderdijk en Andijk, is nu een mengsel van natuur en recreatiemogelijkheden aanwezig. 's Zomers klinken hier onder andere rietzanger, kleine karekiet en blauwborst. Baardman en bruine kiekendief kunnen hier ook gezien worden. 's Winters wemelt het van de watervogels. De vogelkijkhut is helaas vernield, maar het uitkijkpunt is gewoon toegankelijk.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 1 Waterral
2023-09-24 1 Cetti's Zanger
2023-09-24 1 Fazant
2023-09-24 1 Groene Specht
2023-09-24 2 Lepelaar
2023-09-24 1 Grote Zilverreiger
2023-09-24 3 Slobeend
2023-09-24 5 Staartmees
2023-09-24 1 Sperwer
2023-09-24 10 Krakeend
2023-09-24 1 Grote Bonte Specht
2023-09-23 1 Gaai
2023-09-23 2 Visdief
2023-09-23 3 Lepelaar
2023-09-22 10 Visdief
2023-09-22 1 Hybride Zilvermeeuw x Pontische Meeuw
2023-09-22 1 Wintertaling
2023-09-22 2 Kleine Zilverreiger
2023-09-22 2 Watersnip
2023-09-21 1 Tjiftjaf

Bij Wervershoof volgt u de borden naar Vooroever. Er is ruime parkeergelegenheid. Loop het pad naar het noordwesten in. Aan het eind van het pad ligt het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 52.73941, 5.17692