Twisk - Waterberging - Vogelkijkscherm

Deze ondiepe plas is een goede plek voor diverse soorten steltlopers en eendensoorten. Wulpen, zwarte ruiters, kemphanen, bonte strandlopers, watersnippen, kleine plevieren en grutto's zijn slechts een greep uit de soorten die hier zijn gezien. In 2006/2007 zat de zeer zeldzame grote grijze snip in het gebied.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-24 3 Fazant
2022-11-21 45 Spreeuw
2022-11-21 1 Torenvalk
2022-11-21 1 Buizerd
2022-11-21 1 Bergeend
2022-11-21 2 Zwarte Kraai
2022-11-21 1 Wilde Eend
2022-11-21 2 Aalscholver
2022-11-21 35 Brandgans
2022-11-21 90 Grauwe Gans
2022-11-21 25 Kolgans
2022-11-20 2 Watersnip
2022-11-20 8 Slobeend
2022-11-20 2 Wulp
2022-11-20 40 Wintertaling
2022-11-20 90 Bergeend
2022-11-20 1 Pijlstaart
2022-11-20 2 Kemphaan
2022-11-19 1 Slechtvalk
2022-11-18 20 Pijlstaart

Vanaf de Dijksweg (N239) rijdt u de Noorderweg in. De parkeerplaats is al snel aan uw rechterhand. Het is twee minuten lopen naar het kijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.75756, 5.06110