Twisk - Waterberging - Vogelkijkscherm

Deze ondiepe plas is een goede plek voor diverse soorten steltlopers en eendensoorten. Wulpen, zwarte ruiters, kemphanen, bonte strandlopers, watersnippen, kleine plevieren en grutto's zijn slechts een greep uit de soorten die hier zijn gezien. In 2006/2007 zat de zeer zeldzame grote grijze snip in het gebied.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 1 Fazant
2023-03-25 3 Kemphaan
2023-03-24 6 Grutto
2023-03-24 5 Tureluur
2023-03-24 1 Bruine Kiekendief
2023-03-24 14 Kievit
2023-03-24 11 Scholekster
2023-03-24 1 Grutto
2023-03-24 11 Slobeend
2023-03-24 2 Bruine Kiekendief
2023-03-24 1 Bruine Kiekendief
2023-03-24 3 Kievit
2023-03-24 2 Krakeend
2023-03-24 1 Tureluur
2023-03-24 36 Kluut
2023-03-24 34 Kluut
2023-03-24 5 Grutto
2023-03-24 4 Tureluur
2023-03-24 13 Bergeend
2023-03-24 1 Kemphaan

Vanaf de Dijksweg (N239) rijdt u de Noorderweg in. De parkeerplaats is al snel aan uw rechterhand. Het is twee minuten lopen naar het kijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.75756, 5.06110