Twisk - Waterberging - Vogelkijkscherm

Deze ondiepe plas is een goede plek voor diverse soorten steltlopers en eendensoorten. Wulpen, zwarte ruiters, kemphanen, bonte strandlopers, watersnippen, kleine plevieren en grutto's zijn slechts een greep uit de soorten die hier zijn gezien. In 2006/2007 zat de zeer zeldzame grote grijze snip in het gebied.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-08-17 29 Kluut
2019-08-17 50 Kemphaan
2019-08-17 12 Grutto
2019-08-17 1 Huiszwaluw
2019-08-17 1 Gierzwaluw
2019-08-16 1 Casarca
2019-08-16 1 Geoorde Fuut
2019-08-16 1 Bruine Kiekendief
2019-08-16 2 Zwarte Ruiter
2019-08-16 2 Bosruiter
2019-08-16 6 Kluut
2019-08-16 15 Watersnip
2019-08-16 50 Goudplevier
2019-08-16 12 Grutto
2019-08-16 40 Kemphaan
2019-08-16 2 Oeverloper
2019-08-16 1 Wulp
2019-08-16 2 Regenwulp
2019-08-16 1 Gierzwaluw
2019-08-16 1 Blauwborst

Vanaf de Dijksweg (N239) rijdt u de Noorderweg in. De parkeerplaats is al snel aan uw rechterhand. Het is twee minuten lopen naar het kijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.75755513240344, 5.061098031090082