Twisk - Waterberging - Vogelkijkscherm

Deze ondiepe plas is een goede plek voor diverse soorten steltlopers en eendensoorten. Wulpen, zwarte ruiters, kemphanen, bonte strandlopers, watersnippen, kleine plevieren en grutto's zijn slechts een greep uit de soorten die hier zijn gezien. In 2006/2007 zat de zeer zeldzame grote grijze snip in het gebied.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-24 28 Kemphaan
2021-09-24 3 Bontbekplevier
2021-09-24 250 Kievit
2021-09-24 11 Kluut
2021-09-24 75 Slobeend
2021-09-24 42 Smient
2021-09-24 80 Goudplevier
2021-09-24 2 Kleine Strandloper
2021-09-24 2 Pijlstaart
2021-09-24 1 Slechtvalk
2021-09-22 12 Smient
2021-09-22 1 Wintertaling
2021-09-22 1 Watersnip
2021-09-22 3 Bonte Strandloper
2021-09-22 10 Watersnip
2021-09-22 300 Goudplevier
2021-09-22 1 Kemphaan
2021-09-22 3 Knobbelzwaan
2021-09-22 1 Sperwer
2021-09-21 1 Zilvertaling

Vanaf de Dijksweg (N239) rijdt u de Noorderweg in. De parkeerplaats is al snel aan uw rechterhand. Het is twee minuten lopen naar het kijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.75756, 5.06110