Twisk - Waterberging - Vogelkijkscherm

Deze ondiepe plas is een goede plek voor diverse soorten steltlopers en eendensoorten. Wulpen, zwarte ruiters, kemphanen, bonte strandlopers, watersnippen, kleine plevieren en grutto's zijn slechts een greep uit de soorten die hier zijn gezien. In 2006/2007 zat de zeer zeldzame grote grijze snip in het gebied.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-12 30 Slobeend
2019-12-12 80 Wintertaling
2019-12-12 540 Wulp
2019-12-12 1800 Kievit
2019-12-12 35 Pijlstaart
2019-12-09 2 Ekster
2019-12-09 2 Krakeend
2019-12-09 1 Grote Gele Kwikstaart
2019-12-09 10 Witte Kwikstaart
2019-12-09 1 Waterral
2019-12-09 1 Witgat
2019-12-09 2 Waterpieper
2019-12-09 1 Kluut
2019-12-09 30 Bergeend
2019-12-09 1 Rietgors
2019-12-08 1 Kneu
2019-12-08 1 Fuut
2019-12-08 40 Bergeend
2019-12-08 12 Pijlstaart
2019-12-08 25 Wintertaling

Vanaf de Dijksweg (N239) rijdt u de Noorderweg in. De parkeerplaats is al snel aan uw rechterhand. Het is twee minuten lopen naar het kijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.75755513240344, 5.061098031090082