Twisk - Waterberging - Vogelkijkscherm

Deze ondiepe plas is een goede plek voor diverse soorten steltlopers en eendensoorten. Wulpen, zwarte ruiters, kemphanen, bonte strandlopers, watersnippen, kleine plevieren en grutto's zijn slechts een greep uit de soorten die hier zijn gezien. In 2006/2007 zat de zeer zeldzame grote grijze snip in het gebied.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-17 2 Bruine Kiekendief
2021-05-15 1 Bruine Kiekendief
2021-05-15 1 Grutto
2021-05-15 1 Gele Kwikstaart
2021-05-14 1 Kleine Plevier
2021-05-14 4 Grutto
2021-05-14 2 Kemphaan
2021-05-14 40 Kluut
2021-05-14 1 Bruine Kiekendief
2021-05-14 4 Kleine Plevier
2021-05-14 1 Bontbekplevier
2021-05-14 50 Oeverzwaluw
2021-05-14 25 Slobeend
2021-05-14 1 Oeverloper
2021-05-14 1 Drieteenstrandloper
2021-05-14 2 Steenloper
2021-05-14 1 Groenpootruiter
2021-05-13 1 Oeverzwaluw
2021-05-13 1 Gierzwaluw
2021-05-13 1 Rietzanger

Vanaf de Dijksweg (N239) rijdt u de Noorderweg in. De parkeerplaats is al snel aan uw rechterhand. Het is twee minuten lopen naar het kijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.75755513240344, 5.061098031090082