Twisk - Waterberging - Vogelkijkscherm

Deze ondiepe plas is een goede plek voor diverse soorten steltlopers en eendensoorten. Wulpen, zwarte ruiters, kemphanen, bonte strandlopers, watersnippen, kleine plevieren en grutto's zijn slechts een greep uit de soorten die hier zijn gezien. In 2006/2007 zat de zeer zeldzame grote grijze snip in het gebied.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-30 18 Kemphaan
2022-06-29 1 Holenduif
2022-06-29 1 Buizerd
2022-06-29 1 Zwartkopmeeuw
2022-06-29 3 Tureluur
2022-06-29 50 Slobeend
2022-06-29 2 Wintertaling
2022-06-29 100 Grutto
2022-06-29 100 Kemphaan
2022-06-29 50 Oeverzwaluw
2022-06-28 20 Bergeend
2022-06-28 1 Bruine Kiekendief
2022-06-28 11 Kemphaan
2022-06-28 8 Kluut
2022-06-28 4 Oeverzwaluw
2022-06-28 2 Lepelaar
2022-06-28 1 Bruine Kiekendief
2022-06-28 118 Oeverzwaluw
2022-06-28 2 Visdief
2022-06-28 4 Casarca

Vanaf de Dijksweg (N239) rijdt u de Noorderweg in. De parkeerplaats is al snel aan uw rechterhand. Het is twee minuten lopen naar het kijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.75756, 5.06110