Twisk - Waterberging - Vogelkijkscherm

Deze ondiepe plas is een goede plek voor diverse soorten steltlopers en eendensoorten. Wulpen, zwarte ruiters, kemphanen, bonte strandlopers, watersnippen, kleine plevieren en grutto's zijn slechts een greep uit de soorten die hier zijn gezien. In 2006/2007 zat de zeer zeldzame grote grijze snip in het gebied.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-05-28 15 Bontbekplevier
2020-05-28 1 Kleine Plevier
2020-05-28 12 Tureluur
2020-05-28 48 Grutto
2020-05-28 69 Kluut
2020-05-28 4 Kievit
2020-05-28 2 Scholekster
2020-05-28 1 Oeverloper
2020-05-28 2 Bruine Kiekendief
2020-05-28 2 Bontbekplevier
2020-05-28 1 Rietgors
2020-05-28 1 Kleine Plevier
2020-05-28 1 Oeverloper
2020-05-27 2 Slobeend
2020-05-27 1 Tureluur
2020-05-27 4 Bergeend
2020-05-27 1 Baardman
2020-05-27 1 Kleine Karekiet
2020-05-27 1 Kleine Karekiet
2020-05-27 1 Rietzanger

Vanaf de Dijksweg (N239) rijdt u de Noorderweg in. De parkeerplaats is al snel aan uw rechterhand. Het is twee minuten lopen naar het kijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.75755513240344, 5.061098031090082