Twisk - Waterberging - Vogelkijkscherm

Deze ondiepe plas is een goede plek voor diverse soorten steltlopers en eendensoorten. Wulpen, zwarte ruiters, kemphanen, bonte strandlopers, watersnippen, kleine plevieren en grutto's zijn slechts een greep uit de soorten die hier zijn gezien. In 2006/2007 zat de zeer zeldzame grote grijze snip in het gebied.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-03-02 1 Tureluur
2024-03-02 1 Stormmeeuw
2024-03-02 1 Buizerd
2024-03-02 1 Zwartkopmeeuw
2024-03-02 1 Kolgans
2024-03-02 1 Fazant
2024-03-02 1 Tafeleend
2024-03-02 1 Brandgans
2024-03-02 1 Roodborsttapuit
2024-03-02 1 Rietgors
2024-02-28 2 Tafeleend
2024-02-28 12 Wintertaling
2024-02-28 2 Slobeend
2024-02-28 1 Lepelaar
2024-02-28 35 IJslandse Grutto
2024-02-28 8 Slobeend
2024-02-28 2 Kluut
2024-02-28 4 Slobeend
2024-02-28 301 Smient
2024-02-28 36 Pijlstaart

Vanaf de Dijksweg (N239) rijdt u de Noorderweg in. De parkeerplaats is al snel aan uw rechterhand. Het is twee minuten lopen naar het kijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.75756, 5.06110