Twisk - Waterberging - Vogelkijkscherm

Deze ondiepe plas is een goede plek voor diverse soorten steltlopers en eendensoorten. Wulpen, zwarte ruiters, kemphanen, bonte strandlopers, watersnippen, kleine plevieren en grutto's zijn slechts een greep uit de soorten die hier zijn gezien. In 2006/2007 zat de zeer zeldzame grote grijze snip in het gebied.

Type Scherm
Beheerder onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 1 Hybride Canadese Gans onbekend x Brandgans
2023-09-24 5 Wintertaling
2023-09-24 1 Torenvalk
2023-09-24 250 Kievit
2023-09-24 50 Kemphaan
2023-09-24 1 Lepelaar
2023-09-24 10 Kluut
2023-09-24 8 Smient
2023-09-24 5 Bergeend
2023-09-24 1 Tureluur
2023-09-24 1 Witgat
2023-09-24 2 Watersnip
2023-09-24 1 Kleine Strandloper
2023-09-24 100 Goudplevier
2023-09-24 2 Bonte Strandloper
2023-09-23 5 Putter
2023-09-23 1 Halsbandparkiet
2023-09-23 1 Boomkruiper
2023-09-23 1 Lepelaar
2023-09-23 1 Kemphaan

Vanaf de Dijksweg (N239) rijdt u de Noorderweg in. De parkeerplaats is al snel aan uw rechterhand. Het is twee minuten lopen naar het kijkscherm.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Er zijn geen vogelhutten in de buurt

GPS 52.75756, 5.06110