Burgumer Mar - Hoogzand - Atsmapolder - Uitkijkheuvel

Ten zuiden van deze heuvel ligt een wandelroute. Ook is er een informatiebord aanwezig. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied kan het hele jaar door bezocht worden. Enkele delen zijn gesloten voor publiek. Sommige delen van het gebied zijn gedurende het broedseizoen afgesloten. Op het informatiebord bij de uitkijkheuvel kunt u hier meer over lezen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-09-22 1 Zilverplevier
2017-08-28 1 Visarend
2017-07-08 1 Roerdomp
2017-07-07 4 Gele Kwikstaart
2017-07-06 2 Gele Kwikstaart
2017-07-06 2 Graspieper
2017-06-10 4 Bosrietzanger
2017-06-10 1 Gaai
2017-06-10 1 Gaai
2017-06-03 1 Gekraagde Roodstaart
2017-06-03 3 Putter
2017-06-03 1 Tuinfluiter
2017-06-03 1 Buizerd
2017-05-26 1 Tjiftjaf
2017-05-26 2 Vink
2017-05-26 2 Koolmees
2017-05-26 3 Merel
2017-05-26 5 Zwarte Kraai
2017-05-26 2 Zanglijster
2017-05-22 1 Winterkoning

De uitkijkheuvel ligt tussen Eastermar en Jistrum ten westen van de Joost Wiersmaweg. Bij Sawn Hûskes moet u de Piter Jehanneswei nemen tot aan de heuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.1919057589, 6.06050775627