Surhuizumermieden noord - Uitkijktoren

De Surhuizumermieden bestaat uit graslanden en hooilanden. De mieden zijn een relatief open weidegebied, dat wordt onderverdeeld door elzenhagen.

Voorkomende soorten zijn: watervogels (smient), kolgans, slobeend, slechtvalken, watersnip en weidevogels (grutto en kemphaan).

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-11-12 2 Grote Zilverreiger
2017-11-12 120 Spreeuw
2017-11-12 1 Blauwe Reiger
2017-11-12 301 Smient
2017-11-12 31 Grote Canadese Gans
2017-11-12 3 Slobeend
2017-11-11 1 Slechtvalk
2017-11-10 5 Wintertaling
2017-11-10 2 Slobeend
2017-10-20 30 Smient
2017-10-20 2 Kuifeend
2017-09-29 1 Meerkoet
2017-09-29 1 Wilde Eend
2017-09-29 4 Spreeuw
2017-09-17 1 Hybride Grauwe Gans x Grote Canadese Gans
2017-09-17 3 Buizerd
2017-09-17 15 Watersnip
2017-09-15 1 Ooievaar
2017-09-10 35 Grote Canadese Gans
2017-09-10 1 Ooievaar

Vanuit Surhuizum Sla na 160 meter linksaf naar Bartemerwei. Na 1,6 km slaat u linksaf naar de Koaiwei. Daarna slaat u na 1,3 km linksaf naar de Heawei. Het uitkijkpunt bevindt zich op het kruispunt van de Heawei en de Oude vaart. Het is mogelijk om 1-2 auto's te parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.2290606224, 6.19475189389