Surhuizumermieden noord - Uitkijktoren

De Surhuizumermieden bestaat uit graslanden en hooilanden. De mieden zijn een relatief open weidegebied, dat wordt onderverdeeld door elzenhagen.

Voorkomende soorten zijn: watervogels (smient), kolgans, slobeend, slechtvalken, watersnip en weidevogels (grutto en kemphaan).

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-09-17 1 Hybride Grauwe Gans x Grote Canadese Gans
2017-09-17 3 Buizerd
2017-09-17 15 Watersnip
2017-09-10 35 Grote Canadese Gans
2017-09-10 1 Ooievaar
2017-09-02 1 Bruine Kiekendief
2017-07-27 1 Bruine Kiekendief
2017-07-18 41 Kievit
2017-06-16 1 Boomvalk
2017-05-26 6 Watersnip
2017-05-22 3 Watersnip
2017-05-20 1 Kokmeeuw
2017-05-20 1 Grutto
2017-05-14 1 Watersnip
2017-05-11 1 Tapuit
2017-05-11 1 Graspieper
2017-05-08 1 Oeverloper
2017-04-29 1 Paapje
2017-04-29 1 Blauwborst
2017-04-28 1 Paapje

Vanuit Surhuizum Sla na 160 meter linksaf naar Bartemerwei. Na 1,6 km slaat u linksaf naar de Koaiwei. Daarna slaat u na 1,3 km linksaf naar de Heawei. Het uitkijkpunt bevindt zich op het kruispunt van de Heawei en de Oude vaart. Het is mogelijk om 1-2 auto's te parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.2290606224, 6.19475189389