Surhuizumermieden noord - Uitkijktoren

De Surhuizumermieden bestaat uit graslanden en hooilanden. De mieden zijn een relatief open weidegebied, dat wordt onderverdeeld door elzenhagen.

Voorkomende soorten zijn: watervogels (smient), kolgans, slobeend, slechtvalken, watersnip en weidevogels (grutto en kemphaan).

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-01-12 301 Kievit
2018-01-12 4 Witte Kwikstaart
2018-01-06 21 Kramsvogel
2018-01-02 301 Kolgans
2018-01-02 1 Wintertaling
2018-01-02 101 Brandgans
2018-01-02 51 Smient
2018-01-02 27 Kievit
2018-01-02 1 Grote Zilverreiger
2018-01-02 1 Grauwe Gans
2017-12-28 1 Grote Zilverreiger
2017-11-12 2 Grote Zilverreiger
2017-11-12 120 Spreeuw
2017-11-12 1 Blauwe Reiger
2017-11-12 301 Smient
2017-11-12 31 Grote Canadese Gans
2017-11-12 3 Slobeend
2017-11-11 1 Slechtvalk
2017-11-10 5 Wintertaling
2017-11-10 2 Slobeend

Vanuit Surhuizum Sla na 160 meter linksaf naar Bartemerwei. Na 1,6 km slaat u linksaf naar de Koaiwei. Daarna slaat u na 1,3 km linksaf naar de Heawei. Het uitkijkpunt bevindt zich op het kruispunt van de Heawei en de Oude vaart. Het is mogelijk om 1-2 auto's te parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.2290606224, 6.19475189389