Burgumer Mar - Jistrum - De Dunen - Uitkijkheuvel

De heuvel is in 2006 aangelegd en tot stand gekomen op initiatief van de streekbewoners in samenwerking tussen de landeigenaar Atsma, de plaatselijke vogelwacht en Staatsbosbeheer. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd De heuvel kan het hele jaar door bezocht worden, maar is qua riet- en moerasvogels het meest interessant in het late voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-09-22 1 Zilverplevier
2017-09-17 1 Koolmees
2017-07-15 1 Rietzanger
2017-04-14 1 Blauwborst
2017-04-14 1 Zwartkop
2017-04-14 1 Braamsluiper
2017-04-01 1 Grutto
2017-01-19 2 Grote Zilverreiger
2017-01-19 1 Torenvalk
2016-10-17 28 Kolgans
2016-09-22 6 Kolgans
2016-09-22 1 Havik
2016-09-18 1 Visarend
2016-07-31 1 Bruine Kiekendief
2016-07-20 1 Bruine Kiekendief
2016-07-20 1 Kleine Karekiet
2016-05-22 1 Fazant
2016-05-21 1 Visarend
2016-05-20 2 Gele Kwikstaart
2016-05-11 1 Smelleken

Neem aan de westkant van Jistrum de Marwei en volg die tot bijna het einde. Links van de weg is een fietsbruggetje over de vaart. Volg het fietspad tot aan de uitkijkheuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.2022942039, 6.0539350322