Burgumer Mar - Uitkijktoren

Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer met brede riet- en moeraslanden. Er zijn veel soorten water- en moerasvogels te zien, waaronder roerdomp, baardman, grote zilverreiger en gedurende de winter ook het nonnetje. Tijdens de trek is er kans op dwergmeeuw, zwarte stern en visarend.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-01-11 1 Fazant
2018-01-11 1 Houtsnip
2018-01-09 2 Ekster
2018-01-09 2 Zwarte Kraai
2018-01-09 2 Gaai
2018-01-09 70 Grauwe Gans
2018-01-09 1 IJsvogel
2017-12-06 3 Aalscholver
2017-12-06 500 Grauwe Gans
2017-12-06 100 Kolgans
2017-12-06 1 Buizerd
2017-12-06 4 Barmsijs onbekend
2017-12-06 2 Baardman
2017-12-06 1 Grote Zilverreiger
2017-10-26 30 Kuifeend
2017-10-26 35 Meerkoet
2017-10-26 18 Aalscholver
2017-10-26 14 Groenling
2017-10-21 2 Grote Bonte Specht
2017-10-19 12 Staartmees

Met de auto neemt u vanaf de N355 Rykswei afslag Zomerweg/Camping Zwartkruis richting Burgum. Na ongeveer 100 meter slaat u linksaf richting centrale Elactrabel. Hier kunt u parkeren en via het betonpad de route volgen naar de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 53.2050933817, 6.02837066758