Vogelkijkhutten in Nederland

Alle interessante vogelplekken van Nederland zijn online in kaart gebracht op Vogelkijkhut.nl!

Nu kunt u altijd op zoek gaan naar een voor u geschikte locatie in de buurt van uw huis of vakantieadres.

Vind een vogelkijkhut

Meer zoekopties

Kijktip

 © Vogelkijkhut.nl

Het is altijd mooi op de Starrevaart

Vanuit vogelkijhut "De Vogelknip" kijkt u uit over de vogelplas. Afhankelijk van het jaargetijde ziet u roerdompen, sterns, visarend of kokmeeuw. Tijdens de trek zijn er duizenden steltlopers actief op de slikken, waar ze voedsel zoeken als brandstof voor hun lange reis. Ooit pleisterde hier een grote franjepoot, een Amerikaanse dwaalgast.

Naar vogelkijkhut

Laatste nieuws

Toegankelijke kijkhut Reeuwijkse Plassen

25 februari 2013  Eind 2012 heeft Landschapsbeheer Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Stichting Groen & Handicap een vogelkijkscherm geplaatst in het Reeuwijks Plassengebied. Het vogelkijkscherm is zodanig ontworpen dat ook recreanten met een rolstoel of scootmobiel ervan gebruik kunnen maken.

Lees verder