Oostvaardersplassen - Kleine Praambult - Vogelkijkpunt

Vanaf deze kleine heuvel heeft u prachtig uitzicht over het gebied. Duizenden ganzen, roofvogels, grote zilverreiger en andere vogels, maar ook edelhert, vos, heckrund en konikpaard zijn hier te zien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Dit kijkpunt is na slecht weer mogelijk lastig te bereiken voor rolstoelgebruikers, door onverharde paden die blubberig kunnen zijn. Het pad gaat redelijk steil omhoog.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-07-25 1 Bosrietzanger of Kleine Karekiet
2017-07-25 1 Visdief
2017-07-25 8 Tafeleend
2017-07-25 50 Wilde Eend
2017-07-25 250 Kievit
2017-07-25 12 Lepelaar
2017-07-25 2 Kluut
2017-07-25 250 Grauwe Gans
2017-07-25 2 Oeverloper
2017-07-25 2 Witte Kwikstaart
2017-07-25 2 Fuut
2017-07-25 1 Blauwe Reiger
2017-07-25 3 Knobbelzwaan
2017-07-25 1 Grote Zilverreiger
2017-07-25 1 Fuut
2017-07-25 6 Knobbelzwaan
2017-07-25 2 Lepelaar
2017-07-25 1 Kneu
2017-07-25 1 Boerenzwaluw
2017-07-25 5 Boerenzwaluw

Deze kijkbult ligt aan de Praamweg, evenwijdig aan de spoorlijn tussen Almere en Lelystad.

Route via Google Maps

GPS 52.4433245644, 5.40888371172