Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-11-19 1 Grote Bonte Specht
2017-11-19 3 Goudhaan
2017-11-19 1 Roodborst
2017-11-19 2 Merel
2017-11-19 8 Nijlgans
2017-11-19 12 Wilde Eend
2017-11-19 80 Grote Canadese Gans
2017-11-19 5 Koolmees
2017-11-19 3 Pimpelmees
2017-11-19 1 Slechtvalk
2017-11-19 8 Zwarte Kraai
2017-11-19 12 Witte Kwikstaart
2017-11-19 25 Spreeuw
2017-11-19 1 Merel
2017-11-19 4 Vink
2017-11-19 3 Pimpelmees
2017-11-19 13 Staartmees
2017-11-19 1 Roodborst
2017-11-19 1 Grote Bonte Specht
2017-11-19 1 Roodborst

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.6143837551, 5.05007462658