Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-09-17 1 Zwarte Specht
2017-09-17 1 Tapuit
2017-09-17 2 Witte Kwikstaart
2017-09-17 3 Tapuit
2017-09-17 1 Groenpootruiter
2017-09-17 1 Pimpelmees
2017-09-17 1 Grote Bonte Specht
2017-09-17 1 Gaai
2017-09-17 3 Boerenzwaluw
2017-09-17 6 Witte Kwikstaart
2017-09-17 10 Kneu
2017-09-17 1 Tapuit
2017-09-17 4 Putter
2017-09-17 1 Raaf
2017-09-17 30 Huiszwaluw
2017-09-17 1 Groenpootruiter
2017-09-17 2 Tapuit
2017-09-17 3 Groenpootruiter
2017-09-17 1 Gele Kwikstaart
2017-09-17 2 Kuifmees

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.6143837551, 5.05007462658