Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-09-17 1 Tapuit
2017-09-17 10 Boerenzwaluw
2017-09-17 1 Groenpootruiter
2017-09-17 2 Raaf
2017-09-17 1 Tapuit
2017-09-17 1 Veldleeuwerik
2017-09-17 1 Tapuit
2017-09-17 1 Tapuit
2017-09-17 1 Veldleeuwerik
2017-09-17 1 Veldleeuwerik
2017-09-17 40 Boerenzwaluw
2017-09-17 1 Smient
2017-09-17 4 Slobeend
2017-09-17 1 Tapuit
2017-09-17 3 Graspieper
2017-09-17 1 Grote Zilverreiger
2017-09-17 1 Watersnip
2017-09-17 3 Groenpootruiter
2017-09-17 2 Raaf
2017-09-17 1 Tapuit

GPS 51.6044029221, 5.02777471581