Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-11-19 1 Merel
2017-11-19 4 Vink
2017-11-19 3 Pimpelmees
2017-11-19 13 Staartmees
2017-11-19 1 Roodborst
2017-11-19 1 Grote Bonte Specht
2017-11-19 9 Ooievaar
2017-11-19 1 Kuifmees
2017-11-19 1 Buizerd
2017-11-19 8 Zwarte Kraai
2017-11-19 1 Slechtvalk
2017-11-19 5 Knobbelzwaan
2017-11-19 1 Grote Zilverreiger
2017-11-19 1 Blauwe Reiger
2017-11-19 1 Roodborst
2017-11-19 3 Koolmees
2017-11-19 2 Pimpelmees
2017-11-19 1 Boomkruiper
2017-11-19 3 Kuifmees
2017-11-19 7 Zwarte Mees

GPS 51.6044029221, 5.02777471581