Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-09-17 1 Zwarte Specht
2017-09-17 1 Tapuit
2017-09-17 3 Tapuit
2017-09-17 1 Groenpootruiter
2017-09-17 1 Pimpelmees
2017-09-17 1 Grote Bonte Specht
2017-09-17 1 Gaai
2017-09-17 3 Boerenzwaluw
2017-09-17 6 Witte Kwikstaart
2017-09-17 10 Kneu
2017-09-17 1 Tapuit
2017-09-17 4 Putter
2017-09-17 1 Raaf
2017-09-17 30 Huiszwaluw
2017-09-17 1 Groenpootruiter
2017-09-17 2 Tapuit
2017-09-17 10 Boerenzwaluw
2017-09-17 1 Gele Kwikstaart
2017-09-17 1 Sijs
2017-09-17 3 Groenpootruiter

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.6072691804, 5.03930064965