Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-11-19 8 Nijlgans
2017-11-19 12 Wilde Eend
2017-11-19 80 Grote Canadese Gans
2017-11-19 5 Koolmees
2017-11-19 3 Pimpelmees
2017-11-19 1 Slechtvalk
2017-11-19 8 Zwarte Kraai
2017-11-19 12 Witte Kwikstaart
2017-11-19 25 Spreeuw
2017-11-19 1 Merel
2017-11-19 4 Vink
2017-11-19 3 Pimpelmees
2017-11-19 13 Staartmees
2017-11-19 1 Roodborst
2017-11-19 1 Grote Bonte Specht
2017-11-19 9 Ooievaar
2017-11-19 1 Kuifmees
2017-11-19 1 Buizerd
2017-11-19 8 Zwarte Kraai
2017-11-19 1 Slechtvalk

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.6072691804, 5.03930064965